DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
Fakultāte Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādsDabaszinātņu bakalaura grāds fizikā (ar specializāciju nanotehnoloģijās vai materiālu apstrādes tehnoloģijās)
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums3 gadi
Studiju kursu apraksti Studiju kursu apraksti
Kopējais budžeta vietu skaits 5

Uzņemšanas prasības

Pilna laika studijām:
centralizētie eksāmeni

 • latviešu valodā
 • pirmajā svešvalodā
 • matemātikā

papildus punkti tiks piešķirti:

 • par CE fizikā
 • DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem

Studiju laikā Tu apgūsi

 • klasiskās un modernās fizikas kursus: mehāniku, optiku, elektromagnētismu, cietvielu fiziku, kvantu fiziku,  fizikālo procesu datormodelēšanas un ciparu elektronikas pamatus, moderno materiālu fiziku, elektrotehniku, optiskās komumikāciju sistēmas, kosmoloģiju u.c.; augstākās matemātikas un datorzinātņu kursus; profesionālo angļu valodu u.c. studiju kursus.
 • Izvēloties specializāciju „Nanotehnoloģijas”, apgūsi nanoobjektu pētīšanas metodes, nanoobjektu ieguves fizikālās un ķīmiskās metodes, nanostrukturēto funkcionālo materiālu fiziku, fotoniku u.c. Tev būs iespēja apgūt prasmi strādāt ar modenām laboratorijas, tai skaitā ar nanoobjektu pētīšanas un iegūšanas iekārtām.
 • Izvēloties specializāciju „Materiālu apstrādes tehnoloģijas”, apgūsi lāzertehnoloģijas un citas materiālu apstrādes tehnoloģijas,  cietķermeņa modelēšanas un rūpniecisko kontrolleru programmēšanas pamatus. Tev būs iespēja strādāt ar modenām laboratorijas iekārtām un praktiski apgūt lāzerapstrādes tehnoloģiju pamatus.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

 • turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās:
  • „Fizika” (fizikas didaktika, cietvielu fizika un optisko sakaru fizika),
  • „Izglītība”, iegūstot kvalifikāciju „Fizikas un matemātikas skolotājs”,
  • „Darba aizsardzība”,
  • „Sabiedrības un iestāžu vadība”;
 • vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

Programmas direktore

Dr. paed., docente Lolita Jonāne
e-pasts: lolita.jonane@du.lv; dmf@du.lv
tālrunis: 65422302