DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitārā fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādshumanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā (latviešu filoloģijā)

Programma paredz arī angļu, krievu, vācu, spāņu, franču, zviedru vai ķīniešu valodas kā otrās valodas apguvi
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums3 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības
Pilna laika studijām:
centralizētie eksāmeni

 • latviešu valodā
 • pirmajā svešvalodā
 • matemātikā

papildus punkti tiks piešķirti:

 • Studiju programmā  „Filoloģija (latviešu filoloģija ar vācu valodu)” par CE vācu valodā;
 • Studiju programmā „Filoloģija (latviešu filoloģija ar franču valodu)” par CE franču valodā;
 • Studiju programmā „Filoloģija (latviešu filoloģija ar krievu valodu)” par CE krievu valodā, eksāmenu atestātā krievu valodā un/vai literatūrā;
 • Studiju programmā  „Filoloģija (latviešu filoloģija ar angļu valodu)” par CE angļu valodā;
 • DU Interešu izglītības skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem” dalībniekiem;
 • DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem.

Studiju laikā Tu apgūsi

mūsdienu latviešu valodas kursus, latviešu un ārzemju literatūras vēstures kursus un Eiropas literāros virzienus Latvijā, latgaliešu rakstu valodu un literatūru, baltu mītoloģiju un latviešu folkloru, darījumu tekstu valodu u.c.

Ir iespēja izvēlēties kombināciju ar otro valodu: angļu, krievu, poļu, vācu, spāņu, franču, zviedru vai ķīniešu.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

 • turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās:
  • „Filoloģija”
  • „Starpkultūru attiecības”
  • „Izglītība”
  • „Sabiedrības un iestāžu vadība”
 • studēt citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs.

Programmas direktore

Dr. philol., profesore Vilma Šaudiņa
e-pasts: vilma.saudina@du.lv
tālrunis: +371 654 24238