DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitārā fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādshumanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā (latviešu filoloģijā)

Programma paredz arī angļu, krievu, vācu, spāņu, franču, zviedru vai ķīniešu valodas kā otrās valodas apguvi
Studiju veids pilna laika studijas
Studiju ilgums3 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti
Kopējais budžeta vietu skaits 7

Uzņemšanas prasības

Pilna laika studijām:
centralizētie eksāmeni

 • latviešu valodā
 • pirmajā svešvalodā
 • matemātikā
 • visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

papildus punkti tiks piešķirti:

 • DU Interešu izglītības skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem” dalībniekiem;
 • DU Zinātnes skolas un Jauno uzņēmēju skolas sertifikātu ieguvējiem.

Studiju laikā Tu apgūsi

mūsdienu latviešu valodas kursus, latviešu un ārzemju literatūras vēstures kursus un Eiropas literāros virzienus Latvijā, latgaliešu rakstu valodu un literatūru, baltu mītoloģiju un latviešu folkloru, darījumu tekstu valodu u.c.

Ir iespēja izvēlēties kombināciju ar otro valodu: angļu, krievu, vācu, spāņu, franču, zviedru vai ķīniešu.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

 • turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās:
  • „Filoloģija”
  • „Starpkultūru attiecības”
  • „Sabiedrības un organizāciju vadība”
 • studēt citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs.

Programmas direktore

Dr. philol., profesore Vilma Šaudiņa
e-pasts: vilma.saudina@du.lv
tālrunis: +371 654 24238