DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitārā fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādshumanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā (angļu filoloģijā)

Programma paredz arī vācu, zviedru, franču, spāņu, latviešu, krievu vai ķīniešu valodas kā otrās valodas apguvi
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums3 gadi
Studiju kursu apraksti Studiju kursu apraksti
Kopējais budžeta vietu skaits 20

Uzņemšanas prasības

Pilna laika studijām:
centralizētie eksāmeni

  • latviešu valodā
  • pirmajā svešvalodā
  • matemātikā

papildus punkti tiks piešķirti:

  • DU Interešu izglītības skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem” dalībniekiem;
  • DU Zinātnes skolas un Jauno uzņēmēju skolas sertifikātu ieguvējiem.

Studiju laikā Tu apgūsi

Studiju kursus lingvistikā: ievads valodniecībā, latīņu valoda, ievads ģermānistikā, angļu valodas fonētika un fonoloģija, leksikoloģija un frazeoloģija, sistēmiskā gramatika, angļu valodas ortogrāfija, funkcionālā gramatika, normatīvā gramatika, teksta lingvistiskā analīze, angļu valodas vēsture, ievads sociolingvistikā  u.c.
Studiju kursus literatūrzinātnē:  ievads literatūrzinātnē, literārā darba analīze, Britu un ASV literatūra līdz 19.gs., 19.gs. britu un ASV literatūra, 20.gs.britu un ASV literatūra, literārā teksta interpretācija u.c.
Otro valodu: vācu, zviedru, franču, spāņu, latviešu, krievu, vai ķīniešu.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

  • turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās:
  • „Filoloģija (angļu vai salīdzināmā filoloģija)”
  • „Starpkultūru attiecības”
  • „Sabiedrības un organizācijas vadība”

Programmas direktore

Dr. philol., docente Ilze Oļehnoviča
e – pasts: ilze.olehnovica@du.lv
tālrunis: +371 65424238