DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Fakultātes vēsture

dalies:
drukā:

Mūzikas un mākslu fakultāte izveidota tikai 2000. gada 11. decembrī, tomēr mūzikas skolotāju sagatavošana ilgst jau vairāk nekā 40 gadus.
Ieskats fakultātes vēsturē:

  • 1963. gadā Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā tika izveidota Mūzikas sekcija;
  • 1965. gadā Mūzikas sekcija tika reorganizēta par Mūzikas un dziedāšanas katedru;
  • 1970. gadā uz Mūzikas un dziedāšanas katedras bāzes tika atvērta Mūzikas pedagoģijas nodaļa, par kuras vadītāju kļuva profesors Dainis Zariņš;
  • 1974. gadā bija pirmais Mūzikas pedagoģijas nodaļas studentu izlaidums;
  • 1987. gadā Mūzikas pedagoģijas nodaļa tika pārveidota par Mūzikas pedagoģijas fakultāti, par kuras dekānu kļuva Antons Kudiņš;
  • 2000. gada 11. decembrī uz Mūzikas pedagoģijas fakultātes bāzes tika izveidota Mūzikas un mākslu fakultāte;
  • 2001.–2006. gadam par Mūzikas un mākslu fakultātes dekānu ievēlēts docents Voldemārs Skutāns;
  • 2006.–2011. gadam Mūzikas un mākslu fakultātes dekāne bija profesore Aleksandra Šļahova;
  • no 2012. gada Mūzikas un mākslu fakultātes dekāns ir profesors Ēvalds Daugulis.

Pašlaik fakultātē tiek realizētas studiju virziena Māksla piecas profesionālās studiju programmas: trīs profesionālās bakalaura studiju programmas (Dizains, Mākslas menedžments, Mūzika) un divas maģistra studiju programmas (Māksla, Mūzika). Kopumā programmās studē ap 200 studentu.

Studiju virziena Mākslas realizāciju akadēmiskajā, mākslinieciski radošajā un zinātniskajā darbā Daugavpils Universitātē nodrošina Mūzikas katedras docētāji, Mākslas zinātņu institūta pētnieki, viesprofesori.

Studiju procesā tiek iesaistīti vieslektori no Vācijas, Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas. Ciešas sadarbības saites izveidojušās ne tikai ar Latvijas augstskolām – Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas Kultūras akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, bet arī ar ārvalstu augstskolām – Šauļu Universitāti (Lietuva), Pori Politehnisko institūtu (Somija), Oulu Universitāti (Somija), Gavles Universitāti (Zviedrija), Kolumbijas Universitāti (ASV), Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmiju (Lietuva), Viļņas Mākslas akadēmiju (Lietuva),  Vītauta Dižā Kauņas universitāti, Klaipēdas Universitāti (Lietuva), Vroclavas Karola Lipinska Mūzikas akadēmiju (Polija), Vitebskas Valsts universitāti (Baltkrievija) u.c.

Atzinīgi vērtēta Mūzikas un mākslu fakultātes rīkotā ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais, arī RUDENS zinātniskā konference, kas pulcē vienkopus muzikologus un mākslas zinātniekus, pētniekus un doktorantus no Eiropas valstīm, lai runātu par mūzikas un mākslas zinātni Latvijā un pasaulē.

Daugavpils Universitātes koncertzālē (Vienības 13) regulāri notiek studentu, docētāju un viesmākslinieku koncerti, meistarklases, savukārt mākslas galerijā tiek eksponēti gan studentu un docētāju, gan arī Latvijas un ārvalstu mākslinieku darbi.

Mūzikas un mākslu fakultāte ir visiem studēt gribošiem studentiem!