DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

(apstiprināta 02.03.2023. ar rīkojumu Nr.4-4/PP/2023/4)

Dr. philol., prof. MAIJA BURIMA (LZP eksperts nozarē „Valodniecība un literatūrzinātne”) – Promocijas padomes priekšsēdētāja,

Dr. philol., prof. ELĪNA VASIĻJEVA (LZP eksperts nozarē „Valodniecība un literatūrzinātne”) – Promocijas padomes priekšsēdētājas vietniece;

Liepājas Universitātes Dr. habil. philol., prof. BENEDIKTS KALNAČS (LZP eksperts nozarē „Valodniecība un literatūrzinātne”);

Dr. philol., asoc. prof. SANDRA MEŠKOVA (LZP eksperts nozarē „Valodniecība un literatūrzinātne”);

Dr. philol., asoc. prof. ELVĪRA ISAJEVA (LZP eksperts nozarē „Valodniecība un literatūrzinātne”);

Dr. philol., asoc. prof. ALĪNA ROMANOVSKA (LZP eksperts nozarē „Valodniecība un literatūrzinātne”);

Dr. philol., docente INGRĪDA KUPŠĀNE (LZP eksperts nozarē „Valodniecība un literatūrzinātne”);

Promocijas padomes sekretāre Dr. philol., docente INGRĪDA KUPŠĀNE (e-pasts: ingrida.kupsane@du.lv)