DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

(apstiprināta 29.05.2020. ar DU rektores rīkojumu Nr.4-4/101)

Dr. philol., prof. MAIJA BURIMA (LZP eksperts nozarē „Valodniecība un literatūrzinātne”) – Promocijas padomes priekšsēdētāja,

Dr. philol., prof. (Latvijas Universitāte) ANNA VULĀNE (LZP eksperts nozarē „Valodniecība un literatūrzinātne”) – Promocijas padomes priekšsēdētājas vietniece;

Dr. philol., prof. ZAIGA IKERE (LZP eksperts nozarē „Valodniecība un literatūrzinātne”);

Dr. philol., prof. ELĪNA VASIĻJEVA (LZP eksperts nozarē „Valodniecība un literatūrzinātne”);

Dr. philol., prof. ANNA STANKEVIČA (LZP eksperts nozarē „Valodniecība un literatūrzinātne”);

Dr. philol., asoc. prof. SANDRA MEŠKOVA (LZP eksperts nozarē „Valodniecība un literatūrzinātne”);

Dr. philol., prof. (Ventspils Augstskola) JĀNIS SĪLIS (LZP eksperts nozarē „Valodniecība un literatūrzinātne”);

Dr. habil. philol., prof. (Liepājas Universitāte) BENEDIKTS KALNAČS (LZP eksperts nozarē „Valodniecība un literatūrzinātne”).

Promocijas padomes sekretāre Dr. philol., docente INGRĪDA KUPŠĀNE (e-pasts ingrida.kupsane@du.lv)