DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

(apstiprināta 18.12.2023. ar rīkojumu Nr. 4-4/PP/2023/21 un 19.12.2023. ar rīkojumu Nr. 4-4/PP/2023/22)

Dr.biol. prof. Arvīds Barševskis (LZP eksperts nozarē “Bioloģija”) – promocijas padomes priekšsēdētājs;

Dr.biol. prof. Inese Kokina (LZP eksperts nozarē “Bioloģija”) – promocijas padomes priekšsēdētāja vietnieks;

Dr.biol. prof. Artūrs Škute (LZP eksperts nozarē “Bioloģija”);

Dr.biol. prof. Nataļja Škute (LZP eksperts nozarē “Bioloģija”);

Dr.biol. vad. pētn. Muza Kirjušina (LZP eksperts nozarē “Bioloģija”);

Dr.biol. vad. pētn. Uldis Valainis (LZP eksperts nozarē “Bioloģija”);

Dr.biol. vad. pētn. Maksims Balalaikins (LZP eksperts nozarē “Bioloģija”);

Dr.biol. vad. pētn.  Anna Mežaka (LZP eksperts nozarē “Bioloģija”);

Dr.biol. vad. pētn.  Solvita Strāķe (LZP eksperts nozarē “Bioloģija”);

Dr.biol. vad. pētn.  Ingrīda Andersone (LZP eksperts nozarē “Bioloģija);

Dr.biol. vad. pētn. Tatjana Krama (LZP eksperts nozarē “Bioloģija);

Dr.biol. doc., vad. pētn. Pēteris Evarts – Bunders (LZP eksperts nozarē “Bioloģija);

Ph.D.  pētn. Rolands Moisejevs (LZP eksperts nozarē “Bioloģija);

Dr.biol. pētn. Maksims Zolovs (LZP eksperts nozarē “Bioloģija).

Promocijas padomes sekretāre Dr.biol., pētniece Jana Paidere(e-pasts jana.paidere@du.lv).