DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

(apstiprināta 27.02.2018. ar DU rektora rīkojumu Nr.4-4/28)
Dr.biol. Arvīds Barševskis – priekšsēdētājs
Dr.biol. Inese Kokina – padomes priekšsēdētāja vietniece
Dr.biol. Artūrs Škute
Dr.biol. Indriķis Krams
Dr.biol. Nataļja Škute
Dr.biol. Muza Kirjušina
Dr.biol. Uldis Valainis
Dr.biol. Maksims Balalaikins
Dr.biol. Anna Mežaka
Dr.biol. Solvita Strāķe
Dr.biol. Ingrīda Puriņa
Promocijas padomes sekretāre: Jana Paidere (e-pasts: jana.paidere@du.lv)