DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

(apstiprināta 31.07.2023. ar rīkojumu Nr. 4-4/PP/2023/9)

Dr.iur., profesors JĀNIS TEIVĀNS-TREINOVSKIS (LZP eksperts nozarē “Tiesību zinātne”) – promocijas padomes priekšsēdētājs;

Dr.iur., pētnieks VLADAS TUMALAVIČIUS (LZP eksperts nozarē “Tiesību zinātne”) – promocijas padomes priekšsēdētāja vietnieks;

Dr.iur., asociētais profesors ANATOLIJS KRIVIŅŠ (LZP eksperts nozarē “Tiesību zinātne”);

Dr.iur., profesors (Biznesa augstskola “Turība”) JĀNIS NAČIŠČIONIS (LZP eksperts nozarē “Tiesību zinātne”);

Dr.iur., profesors (Rīgas Stradiņa universitāte) ANDREJS VILKS (LZP eksperts nozarē “Tiesību zinātne”).

Promocijas padomes sekretārs Dr.iur., asociētais profesors ANATOLIJS KRIVIŅŠ (e-pasts Anatolijs.Krivins@du.lv).