DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

(apstiprināta 24.05.2021. ar DU rektores rīkojumu Nr.4-4/113)


Dr.math., asoc. prof. (Daugavpils Universitāte) ARMANDS GRICĀNS (LZP eksperts nozarē “Matemātika”) – Promocijas padomes priekšsēdētājs;

Dr.math., asoc. prof. (Daugavpils Universitāte) INĀRA JERMAČENKO (LZP eksperts nozarē “Matemātika”) – Promocijas padomes priekšsēdētāja vietniece;

Prof. (Latvijas Universitāte) SVETLANA ASMUSS (LZP eksperts nozarē “Matemātika”);

Ph. D., doc. (Daugavpils Universitāte) ANITA KIRIČUKA (LZP eksperts nozarē “Matemātika”);

Dr.math., prof. FELIKS SADIRBAJEVS (LZP eksperts nozarē “Matemātika”);

Dr.math., vad. pētn. (Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts) SERGEJS SMIRNOVS (LZP eksperts nozarē “Matemātika”)

Promocijas padomes sekretāre: ANITA SONDORE (e-pasts: anita.sondore@du.lv)