DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

(apstiprināta 24.10.2022. ar DU rektores rīkojumu Nr. 4-4/PP/2022/4)

Dr. psych., profesore ANITA PIPERE (Daugavpils Universitāte, LZP eksperts nozarē “Psiholoģija”) – promocijas padomes priekšsēdētāja;

Dr. psych., profesore IRĒNA KOKINA (Daugavpils Universitāte, LZP eksperts nozarē “Psiholoģija”) – promocijas padomes priekšsēdētājas vietniece;

Ph.D., profesore DZINTRA ILIŠKO (Daugavpils Universitāte, LZP eksperts nozarē “Psiholoģija”);

Dr. psych., asociētais profesors VALĒRIJS DOMBROVSKIS (Daugavpils Universitāte, LZP eksperts nozarē “Psiholoģija”);

Dr. psych., asociētais profesors ALEKSEJS RUŽA (Daugavpils Universitāte, LZP eksperts nozarē “Psiholoģija”);

Dr. psych., profesore KRISTĪNE MĀRTINSONE (Rīgas Stradiņa universitāte, LZP eksperts nozarē “Psiholoģija”)

Dr. psych., asociētais profesors ALEKSANDRS KOĻESOVS (Latvijas Universitāte, LZP eksperts nozarē “Psiholoģija”)

Promocijas padomes sekretāre: Dr. oec., vadošā pētniece ALĪNA DAŅILEVIČA, e-pasts alina.danilevica@du.lv