DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

(apstiprināta 08.10.2013. ar DU rektora rīkojumu Nr.5-4/203 un 17.08.2015. ar DU rektora rīkojumu Nr.4-4/181)
Dr.habil.psych., Dr.habil.paed. Aleksejs Vorobjovs – promocijas padomes priekšsēdētājs
Dr.psych. Anita Pipere
Dr.psych. Aleksejs Ruža
Dr.habil.psych., Dr.oec. Māra Vidnere
Dr.psych. Margarita Ņesterova
Dr.psych. Vitālijs Raščevskis
Promocijas padomes sekretāre: Margarita Ņesterova (e-pasts:margarita.nesterova@du.lv)