DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

(apstiprināta 17.07.2020. ar DU rektores rīkojumu Nr.4-4/128)

Dr.hist., prof. Irēna SALENIECE LZP eksperte nozarē “Vēsture un arheoloģija” – promocijas padomes priekšsēdētāja

Dr.hist., prof.  Aleksandrs IVANOVS LZP eksperts nozarē “Vēsture un arheoloģija”

PhD, asoc.prof. Olafs MERTELSMANS (Olaf Mertelsmann) (Tartu Universitāte, Igaunija) LZP eksperts nozarē “Vēsture un arheoloģija”

PhD, emeritētais prof. Džefrijs Roberts SVEINS (Geoffrey Robert Swain) (Glāzgovas Universitāte, Apvienotā karaliste) LZP eksperts nozarē “Vēsture un arheoloģija”

Dr.hist., prof. Ēriks JĒKABSONS (Latvijas Universitāte) LZP eksperts nozarē “Vēsture un arheoloģija”

Dr.hist., vadošais pētnieks Guntis GERHARDS (Latvijas Universitāte) LZP eksperts nozarē “Vēsture un arheoloģija”

Promocijas padomes sekretāre Dr.sc.soc., doc. Ilze ŠENBERGA (e-pasts ilze.senberga@du.lv)