DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

(apstiprināta 10.01.2022. ar DU rektores rīkojumu Nr.4-4/5)


Dr. teol., prof., vad. pētn. ANITA STAŠULĀNE (LZP eksperts nozarē “Vēsture un arheoloģija”) – Promocijas padomes priekšsēdētājs;

Dr. philol., asoc. prof., vad. pētn. ALĪNA ROMANOVSKA (Daugavpils Universitāte, LZP eksperts nozarē “Vēsture un arheoloģija”) – Promocijas padomes priekšsēdētāja vietniece;

Dr. philol., vad. pētn. ILZE KAČĀNE (Daugavpils Universitāte, LZP eksperts nozarē “Vēsture un arheoloģija”);

Dr. hist., prof. ĒRIKS JĒKABSONS (Latvijas Universitāte, LZP eksperts nozarē “Vēsture un arheoloģija”

Dr. hist., vad. pētn. GUNTIS GERHARDS (Latvijas Universitāte, LZP eksperts nozarē “Vēsture un arheoloģija”);

Promocijas padomes sekretārs: Dr. hist., asoc. prof. HENRIHS SOMS (e-pasts: henrihs.soms@du.lv)