DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

(izveidota 15.06.2020. ar DU rektores rīkojumu Nr. 4-4/104)

Prof. ILGA SALĪTE (LZP eksperts nozarē “Izglītības zinātnes”);

Prof. JEĻENA DAVIDOVA (LZP eksperts nozarē “Izglītības zinātnes”);

Prof. DZINTRA ILIŠKO (LZP eksperts nozarē “Izglītības zinātnes”);

Prof. ANITA PIPERE (LZP eksperts nozarē “Izglītības zinātnes”);

Doc. SERGEJS ČAPULIS (LZP eksperts nozarē “Izglītības zinātnes”);

Asoc. prof.  VALĒRIJS DOMBROVSKIS (LZP eksperts nozarē “Izglītības zinātnes”);

Prof. (Latvijas Universitāte) ZANDA RUBENE (LZP eksperts nozarē “Izglītības zinātnes”);

Prof. (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) JĀNIS DZERVINIKS (LZP eksperts nozarē “Izglītības zinātnes”);

Asoc. prof. (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) MĀRĪTE ROZENFELDE (LZP eksperts nozarē “Izglītības zinātnes”);