DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

(apstiprināta 02.05.2023. ar rīkojumu Nr.4-4/PP/2023/7)

Prof. JEĻENA DAVIDOVA (LZP eksperts nozarē “Izglītības zinātnes”) – Promocijas padomes priekšsēdētāja;

Prof. DZINTRA ILIŠKO (LZP eksperts nozarē “Izglītības zinātnes”) – Promocijas padomes priekšsēdētājas vietniece;

Prof. ILGA SALĪTE (LZP eksperts nozarē “Izglītības zinātnes”);

Prof. ANITA PIPERE (LZP eksperts nozarē “Izglītības zinātnes”);

Asoc. prof. SERGEJS ČAPULIS (LZP eksperts nozarē “Izglītības zinātnes”);

Asoc. prof.  VALĒRIJS DOMBROVSKIS (LZP eksperts nozarē “Izglītības zinātnes”);

Prof. IRĒNA KOKINA (LZP eksperts nozarē “Izglītības zinātnes”);

Latvijas Universitātes prof. ZANDA RUBENE (LZP eksperts nozarē “Izglītības zinātnes”);

Doc. SANDRA ZARIŅA (LZP eksperts nozarē “Izglītības zinātnes”).

Promocijas padomes sekretāre Doc. SANDRA ZARIŅA (e-pasts sandra.zarina@du.lv)