DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

(apstiprināta 04.04.2023. ar DU rektora rīkojumu Nr.4-4/PP/2023/6)

Dr. sc. soc., profesors VLADIMIRS MEŅŠIKOVS (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”) – promocijas padomes priekšsēdētājs;

Dr. psych., profesore IRĒNA KOKINA (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”) – promocijas padomes priekšsēdētāja vietniece;

Dr. paed., profesore JEĻENA DAVIDOVA (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”);

Dr. oec., docente LUDMILA ALEKSEJEVA (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”);

Dr. oec., vadošā pētniece OLGA LAVRIŅENKO (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”);

Dr. oec., vadošā pētniece VERA KOMAROVA (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”);

Dr. oec., pētniece ALĪNA DAŅILEVIČA (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”);

Dr. oec., pētniece OKSANA RUŽA (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”);

Dr. oec., pētniece VIKTRORIJA ŠIPILOVA (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”);

Dr. habil. oec., profesore BAIBA RIVŽA (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”);

Dr. oec., asoc. profesore AINA ČAPLINSKA(LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”).

Promocijas padomes sekretāre Dr. oec., pētniece ALĪNA DAŅILEVIČA (e-pasts alina.danilevica@du.lv)