DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

(apstiprināta 19.06.2020. ar DU rektores rīkojumu Nr.4-4/108.1)

Dr. sc. soc., profesors VLADIMIRS MEŅŠIKOVS (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”) – Promocijas padomes priekšsēdētājs;

Dr. psych., profesore IRĒNA KOKINA (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”) – Promocijas padomes priekšsēdētāja vietniece;

Dr. paed., profesore JEĻENA DAVIDOVA (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”);

Dr. oec., docente LUDMILA ALEKSEJEVA (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”);

Dr. oec., vadošā pētniece OLGA LAVRIŅENKO  (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”);

Dr. oec., vadošā pētniece VERA KOMAROVA (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”);

Dr. oec., pētniece ALĪNA DAŅILEVIČA  (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”);

Dr. oec., pētniece OKSANA RUŽA  (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”);

Dr. oec., pētniece VIKTRORIJA ŠIPILOVA  (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”);

Dr. habil. oec., profesore (Latvijas Lauksaimniecības universitāte) BAIBA RIVŽA (LZP eksperts nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”).

Promocijas padomes sekretāre Dr. oec., pētniece ALĪNA DAŅILEVIČA (e-pasts alina.danilevica@du.lv)