DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

(apstiprināta 27.06.2020. ar DU rektores rīkojumu Nr.4-4/119)

Dr. phys., profesors EDMUNDS TAMANIS (LZP eksperts nozarē “Fizika un astronomija”) – Promocijas padomes priekšsēdētājs;

Dr. phys., pētniece IRĒNA MIHAILOVA (LZP eksperts nozarē “Fizika un astronomija”) – Promocijas padomes priekšsēdētāja vietniece;

Dr. phys., vadošais pētnieks VJAČESLAVS GERBREDERS (LZP eksperts nozarē “Fizika un astronomija”);

Dr. phys., vadošas pētnieks ĒRIKS SĻEDEVSKIS (LZP eksperts nozarē “Fizika un astronomija”);

Dr. phys., pētniece MARINA KRASOVSKA (LZP eksperts nozarē “Fizika un astronomija”);

Dr. phys., vadošais pētnieks (Latvijas Universitāte) BORISS POĻAKOVS (LZP eksperts nozarē “Fizika un astronomija”).

Promocijas padomes sekretārs: Dr. phys., vadošais pētnieks ĒRIKS SĻEDEVSKIS (e-pasts: eriks.sledevskis@du.lv)