DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

(apstiprināta 25.07.2022. ar DU rektores rīkojumu Nr.4-4/PP/2022/1)

Dr. phys., pētniece IRĒNA MIHAILOVA (LZP eksperts nozarē “Fizika un astronomija”) – Promocijas padomes priekšsēdētāja;

Dr. phys., vadošais pētnieks VJAČESLAVS GERBREDERS (LZP eksperts nozarē “Fizika un astronomija”) – Promocijas padomes priekšsēdētājas vietnieks;

Dr. phys., vadošas pētnieks ĒRIKS SĻEDEVSKIS (LZP eksperts nozarē “Fizika un astronomija”);

Dr. phys., vadošais pētnieks ANDERJS BULANOVS (LZP eksperts nozarē “Fizika un astronomija”);

Dr. phys., pētniece MARINA KRASOVSKA (LZP eksperts nozarē “Fizika un astronomija”);

Dr. phys., vadošais pētnieks (Latvijas Universitāte) BORISS POĻAKOVS (LZP eksperts nozarē “Fizika un astronomija”).

Promocijas padomes sekretārs Dr. phys., vadošais pētnieks ĒRIKS SĻEDEVSKIS e-pasts eriks.sledevskis@du.lv