DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

(apstiprināta 11.11.2019. ar DU rektores rīkojumu Nr.4-4/155)
Dr.math., asoc. prof. ARMANDS GRICĀNS (LZP eksperts nozarē “Matemātika”) – Promocijas padomes priekšsēdētājs;

Dr.math., asoc. prof. INĀRA JERMAČENKO (LZP eksperts nozarē “Matemātika”) – Promocijas padomes priekšsēdētāja vietniece;

Prof. (Latvijas Universitāte) SVETLANA ASMUSS (LZP eksperts nozarē “Matemātika”)

Dr.math., asoc. prof. (Latvijas Lauksaimniecības universitāte)  SVETLANA ATSLĒGA (LZP eksperts nozarē “Matemātika”)

Dr.math., prof. FĒLIKS SADIRBAJEVS (LZP eksperts nozarē “Matemātika”)

Dr.habil.math., asoc. prof. (Latvijas Lauksaimniecības universitāte) NATĀLIJA SERGEJEVA (LZP eksperts nozarē “Matemātika”)

Promocijas padomes sekretāre: ANITA SONDORE (e-pasts: anita.sondore@du.lv)