DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

ERASMUS+ mobilitāte uz/no partnervalstīm

dalies:
drukā:

ERASMUS+ KA171

2014. gadā sāka darboties jauna Eiropas Savienības atbalsta programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+. Erasmus+ programmas atbalsta virzieni ir personu mobilitātes mācību nolūkos, sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa, atbalsts politikas reformām.

DU ir saņēmusi Erasmus Augstākās izglītības hartu 2021.–2027. gadam, kas sniedz iespēju piedalīties visās Erasmus+ aktivitātēs. Hartā noteikti pamatprincipi, kas augstākās izglītības institūcijām jāievēro, organizējot un īstenojot Erasmus programmas aktivitātes.

Erasmus+ programmā DU nodrošina:

  • Studentu apmaiņu – studijas ārvalstu partneraugstskolās
  • Personāla apmaiņu – lekciju lasīšana ārvalstu sadarbības universitātēs un pieredzes apmaiņa ārvalstu augstskolās

DU Erasmus+ kods: LV DAUGAVP01

Erasmus+ (KA171) piedāvā jaunas starptautiskās mobilitātes iespējas studentiem un personālam no/uz valstīm ārpus Eiropas Savienības.

Daugavpils Universitāte piedāvā apmaiņas mobilitātes uz partneraugstskolām: Filipīnas, Taizeme, Indonēzija, Japāna, Taivāna, Lesoto, Kaboverde, Dienvidāfrika, Kenija, Meksika, Jamaika, ASV, Gruzija, Tadžikistāna, Albānija, Ēģipte, Izraēla, Ukraina (tikai iebraucošas mobilitātes).

Noteikumi izejošajām / ienākošajām universitātes personāla apmaiņas mobilitātēm saskaņā ar Erasmus+ KA107 programmu.

Personāla pieredzes apmaiņas mobilitātes līgums

Personāla docēšanas mobilitātes līgums 

Studiju mobilitātes līgums 

Mobilitātes īstenošana

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt:
VIAA mājaslapas (sadaļā Erasmus+)
Programmas mājaslapā
Eiropas Komisijas mājaslapā

Kontaktinformācija:

Karolīna Hrapāne
projektu koordinatore
tālr: 65421606, karolina.hrapane@du.lv

Jeļena Grodņa
projekta asistente
tālr: +37165421606, jelena.grodna@du.lv