DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

ERASMUS+ mobilitāte uz/no partnervalstīm

dalies:
drukā:

ERASMUS+ (KA107)

Kopš 2014.gada darbojas Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības atbalsta programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+”.

Erasmus+ programmā DU nodrošinās:

  1. Studējošo apmaiņu– studijas ārvalstu partneraugstskolās.
  2. Personāla apmaiņu– lekciju vadīšana un pieredzes apmaiņa ārvalstu partneraugstskolās.

DU Erasmus+ ID kods: LV DAUGAVP01

Erasmus + (KA107) programma piedāvā jaunas starptautiskās mobilitātes iespējas studentiem un personālam no / uz valstīm, kas nepieder Erasmus + programmai.

Daugavpils Universitāte piedāvā apmaiņas mobilitātes uz partneraugstskolām ASV, Filipīnās, Indijā, Izraēlā, Jamaikā, Ķīnā, Lesoto, Tadžikistānā.

Noteikumi izejošajām / ienākošajām universitātes personāla apmaiņas mobilitātēm saskaņā ar Erasmus+ KA107 programmu.

Personāla pieredzes apmaiņas mobilitātes līgums

Personāla docēšanas mobilitātes līgums 

Studiju mobilitātes līgums 

Vadlīnijas studiju mobilitātes līguma aizpildīšanai.

Mobilitātes īstenošana

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt:
VIAA mājaslapas (sadaļā Erasmus+)
Programmas mājaslapā
Eiropas Komisijas mājaslapā

Kontaktinformācija:

LIENE LEIKUMA-RIMICĀNE
Galvenā speciāliste sadarbības jautājumos
Daugavpils Universitāte
tālr: 654 25564

liene.rimicane@du.lv