DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Zinātnes doktora (PhD) diploma pasniegšana Viļņas Universitātes docētājam Evaldam Raistenskim

07.02.2024
dalies:
drukā:

2024. gada 7. februārī Daugavpils Universitātes rektors profesors Arvīds Barševskis Senāta zālē svinīgi pasniedza zinātnes doktora (PhD) diplomu juridiskajās zinātnēs Viļņas Universitātes docētājam Evaldam Raistenskim.

DU Tiesību zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2023. gada 24. novembrī Evalds Raistenskis (Evaldas Raistenskis) aizstāvēja promocijas darbu „Tabakas izstrādājumu kontrabandas ierobežošana un novēršana atsevišķās Eiropas valstīs: salīdzinošā analīze” (“Restriction and prevention of smuggling tobacco products in selected European countries: a comparative analysis”).

PhD Evalds Raistenskis izsaka pateicību promocijas darba zinātniskajam vadītājam Dr. iur. asociētajam profesoram Anatolijam Kriviņam un DU studiju virziena „Tiesību zinātne” direktoram Dr. iur. profesoram Vitoldam Zaharam par atbalstu starptautisko aktivitāšu attīstībā.

http://du.lv/aktualitates/evaldas-raistenskis-tabakas-izstradajumu-kontrabandas-ierobezosana-un-noversana-atseviskas-eiropas-valstis-salidzinosa-analize-restriction-and-prevention-of-smuggling-toba/