DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Aicinām apgūt profesionālās kompetences pilnveides programmu “Pedagoģiskā procesa organizēšana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”

03.11.2023
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības centrs aicina pieteikties profesionālās kompetences pilnveides programmai “Pedagoģiskā procesa organizēšana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” (72 st.).

Programmas mērķauditorija: pedagogi, kuri strādā programmās ar bērniem ar īpašām vajadzībām (mācīšanās traucējumi, garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture u.c.). Pēc programmas apguves tiek izsniegts sertifikāts, kas dod tiesības īstenot speciālās izglītības programmas bērniem ar mācīšanās traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, psihiskās attīstības aizturi u.c.

Pieteikšanās tiešsaistē līdz 2023. gada 18. decembrim:

https://du.lv/studijas/muzizglitiba/talakizglitiba-pedagogiem/pedagogu-profesionala-pilnveide-du/

Nodarbību sākums 2024. gada 13. janvārī. Studijas notiks atbilstoši  KĀRTĪBAI PAR ATTĀLINĀTO STUDIJU ORGANIZĒŠANU UN ĪSTENOŠANU DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS UN PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS (15.06.2023. rīkojums Nr. 4-4/K/2023/9).

Sīkāka informācija, rakstot uz e-pastu ilze.kacane@du.lv.

Ilze Kačāne

DU Mūžizglītības centrs

Vienības iela 13–124