DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

„Pedagoga – karjeras konsultanta darba organizēšana un vadīšana”

dalies:
drukā:
Ilgums120 st.
Programmas mērķauditorija:Profesionālās izglītības un vispārizglītojošo skolu pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, lai iegūtu tiesības veikt pedagoga karjeras konsultanta pienākumus.
Mērķis:Pilnveidot pedagogu, karjeras izglītības īstenotāju, profesionālo kompetenci, lai karjeras izglītību varētu veiksmīgi īstenot izglītības iestādē, izvērtējot sociālos, ekonomiskos procesus globālā un lokalā kontekstā.
Uzdevumi:Analītiski izvērtēt karjeras izglītības teorētiskās nostādnes;
veidot izpratni par karjeras konsultēšanas procesu un organizēšanas īpatnībām;
pilnveidot profesionālās kompetences, kas nepieciešamas karjeras izglītības īstenotājam;
apkopot labāko karjeras izglītības īstenotāju pieredzi.