DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

DARBOJIES!

Daugavpils Universitātes Studentu padome (DU SP) ir studējošo vēlēta institūcija, kas pārstāv DU studentu intereses universitātē un ārpus tās.

Studenti ir tiesīgi iesaistīties DU lēmējinstitūciju, tostarp Senāta un Budžeta komisijas, fakultāšu domju darbībā. Gan DU SP locekļiem, gan citiem studējošajiem ir tiesības piedalīties šo institūciju darbībā vai apmeklēt sēdes kā viesiem.

UZDRĪKSTIES!

Ja rodas jautājumi, ierosinājumi vai problēmas saistībā ar studiju programmu saturu, studiju procesu, stipendijām, dienesta viesnīcām, ārpusstudiju aktivitātēm vai jebkurām citaām studējošo interesēm, ikviens studējošais var vērsties pie Studentu padomes. Jautājumi tiek izskatīti, sadarbojoties ar attiecīgajām DU struktūrvienībām, piemēram, rektoru, dekanātiem, saimniecības daļu.

SASNIEDZ!

SP ik gadu īsteno Sociālā atbalsta programmu, piešķirot atlaides dienesta viesnīcas īres maksai tiem, kam tas visvairāk nepieciešams. DU SP ir Latvijas Studentu apvienības biedrs un piedalās studentu interešu aizstāvībā arī valsts līmenī. Studentu padomei gadu gaitā ir izveidojušās dažādu pasākumu tradīcijas, bet regulāri notiek arī jauni un inovatīvi pasākumi un aktivitātes.

PIEDALIES!

Studentu padomes darbībā DU studenti var piedalīties gan kā ievēlēti biedri, gan kā aktīvisti. Katru rudeni notiek DU SP vēlēšanas, kurās studenti var gan kandidēt, gan balsot.

Lai uzzinātu vairāk par iespējām piedalīties DU SP darbībā, uzraksti mums e-pastā: studentupadome@du.lv

Daugavpils Universitātes Studentu padomes aktualitātēm var sekot līdzi sociālo tīklu kontos Facebook un Instagram.