DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

Studentu Padomes pirmsākumi meklējami 1993. gada februārī, kad bijušais DU darbinieks Aivars Kehris sasauca aktīvākos universitātes studentus un izveidoja organizāciju, kas līdzinājās pašreizējai Studentu padomei.

Studentu padomes darbības pirmajos gados studentiem bija liela vēlme iesaistīties Daugavpils Universitātes attīstības veicināšanā, bet, savukārt, universitātes interesēs – uzzināt studējošo problēmas, kā arī iespējamos to risinājumus. Tomēr sākotnējais darbības posms nebija viegls – bija nepieciešamība sagādāt tehnisko aprīkojumu un telpas. Turpmākajos gados šīs problēmas tika atrisinātas. Turklāt Studentu padome arī veiksmīgi nodibināja kontaktus ar citām Latvijas augstskolu studējošo pašpārvaldēm un kļuva par Latvijas Studentu apvienības (LSA) biedru.

Gadsimta sākumā Studentu padome organizēja LSA kongresus, Studentu gada balvas pasniegšanu, piedalījās reģionālos, valsts un starptautiskos pasākumos un pieredzes apmaiņas semināros.

Studentu padome sadarbībā ar akadēmisko apgādu “Saule” ir izdevusi laikrakstu “ Lai Top”.

Laika gaitā tika izstrādāts Studentu padomes nolikums, veiktas izmaiņas DU SP vēlēšanu nolikumā – līdzšinējo 10 SP locekļu vietā tika ievēlēti 15 locekļi (3 pārstāvji no katras DU fakultātes). Šāda kārtība ir spēkā arī pašreiz. Kādu laiku SP ir darbojusies kā biedrība.

Īpaši aktīva vienmēr ir bijusi SP darbība kultūras un sporta jomā, rīkojot gan tradicionālus pasākumus, balles un sacensības, gan ieviešot jaunas un inovatīvas aktivitātes brīvā laika pavadīšanai.

DU SP priekšsēdētāji:

1993. – 1996. – Guntra Dogžente

1996. – 1998. – Dace Baltbārde

1998. – 2002. – Oskars Zuģickis

2002. – 2003. – Gatis Jurkovskis

2003. – 2004. – Diāna Smirnova

2004. – 2005. – Inita Makrecka

2005.– 2006. – Aija Berņa

2006. – 2007. – Mihails Aleksejevs

2007. – 2008. – Jānis Kudiņš

2009. – 2010. – Jans Rimvids-Mickevičs

2010. – 2011. – Ļubova Trane

2011. – 2012. – Artjoms Pučinskis

2012. – 2013. – Gunita Vanaga

2013. – 2014. – Jānis Briška/ Inese Kaļiņina

2014. – 2015. – Ilze Desetniece

2015. – 2017. – Matīss Lagzdiņš

2017. – 2018. – Edmunds Okmanis

2018. – 2019. – Inese Vīča

2019. – Beāte Zviedrāne

2020. – 2021. – Veronika Okmane

2021. – 2022. – Solvita Rubiķe

kopš 2023. gada – Paula Vikaine