DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Par tirgus izpēti par DU studiju programmu un nozarei atbilstošo pētījumu analīzi, priekšlikumu izstrādi satura pilnveidei, atbilstoši nozares attīstības tendencēm un vajadzībām

18.03.2022
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitāte aicina iesniegt savu cenas piedāvājumu (tehnisko un finanšu piedāvājumu) prognozējamajam pakalpojuma līgumam par DU studiju programmu un nozarei atbilstošo pētījumu analīzi, priekšlikumu izstrādi satura pilnveidei, atbilstoši nozares attīstības tendencēm un vajadzībām projekta „Daugavpils Universitātes pārvaldības un vadības kompetenču pilnveidošana”, Vienošanās Nr.8.2.3.0/18/A/010, ietvaros saskaņā ar Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju.

Pakalpojuma izpildes termiņš līdz 2022.gada 25.aprīlim.

Pasūtītājs izvēlēsies pretendentu, kurš būs piedāvājis viszemāko cenu, kas nepārsniegs Pasūtītāja finanšu resursu iespējas, un kura piedāvājums tiks atzīts par atbilstošu Pasūtītāja prasībām.

Ieinteresētajam pretendentam jāiesniedz savu cenas piedāvājumu (tehnisko un finanšu piedāvājumu saskaņā ar Tehniskā un finanšu piedāvājuma formu) līdz 2022.gada 25.martam plkst. 17:00 papīra formātā (oriģinālā) uz adresi: Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13 (228. kabinets), Daugavpils, LV-5401. Ja piedāvājums sagatavots un parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, to var iesniegt elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi kristina.romancevica@du.lv.

Tirgus izpētes dokumenti:

Papildus informācija:

Kristīna Romanceviča

tālrunis: 654 23133,

e-pasts: kristina.romancevica@du.lv.