DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Notika divas tiešsaistes sapulces BETTER Life projekta “Praksē bāzētu dzīvības zinātņu pētījumu attīstība: sabiedrības līdzdalība un sadarbības platformas veidošana” ietvaros

15.05.2023
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātē notika divas tiešsaistes sapulces BETTER Life projekta “Praksē bāzētu dzīvības zinātņu pētījumu attīstība: sabiedrības līdzdalība un sadarbības platformas veidošana” ietvaros, kurā piedalījās ieinteresētās puses no tā sauktā četrkārša spirālveida modeļa pārstāvniecībām – akadēmiskais personāls, sabiedrība, valdība, nozares pārstāvji (model of quadruple helix actors).

Tikšanās laikā dalībnieki iepazistināja ar savu darbības sfēru, esošo sadarbību ar Daugavpils Universitāti, atzīmēja sava darbības lauka un reģiona problēmas, vajadzības, izaicinājumus un ierosinājumus turpmākai sadarbībai. Tikšanas laikā izskanēja daudz jautājumu, priekšlikumu un ierosinājumu.

Dalībnieki izteica velmi piedalīties un sadarboties Better Life projektā, piedāvāja savas prasmes un pakalpojumus, kā arī izteica savas vīzijas, idejas un velmes jaunās sadarbības platformas realizēšanāun turpmakaj izmantošanā un attīstīšanā.

Sapulču mērķis bija apzināt katra reģiona esošās spējas, grūtības, vajadzības, potenciālu, izaicinājumus un izaugsmes iespējas.

Visi ieinteresēto personu sanāksmes dalībnieki atzīmēja Latgales reģiona dabas vērtības – etnogrāfisko reģionu Latvijas dienvidaustrumu daļā un vienu no pieciem plānošanas reģioniem Latvijā. Latgales reģionam raksturīga liela dabas daudzveidība un klimatiskie apstākļi, kas to padara atšķirīgu no citiem Latvijas reģioniem. Tam raksturīgs tipisks kontinentālais klimats, bargākas ziemas ar biezāku sniega segu. Reģiona teritorija ir 14 547 kvadrātkilometri, kas ir 22,52% no Latvijas teritorijas. Latgales reģions robežojas ar Krievijas Federāciju austrumos, Baltkrievijas Republiku dienvidaustrumos un Lietuvas Republiku dienvidos. Latgales reģions ir ES austrumu robeža, kas noteiktos apstākļos var būt gan priekšrocība, gan izaicinājums.

Sanāksmes dalībnieki kā lielāko problēmu atzīmēja darbaspēka aizplūšanu no reģiona uz ekonomiski attīstītākām Latvijas vietām, īpaši uz galvaspilsētu. Izglītotu un motivētu cilvēku trūkums kavē reģiona attīstību.

Ieinteresētās personas izrādīja lielu interesi par projektu “Better Life”, jo saskatīja tajā jaunas iespējas reģiona ekonomiskajai attīstībai.

Workshops-consultations summary tables