DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Aktualitātes ERAF projektā Nr.1.1.1.5/18/I/013 (09.2022.)

20.09.2022
dalies:
drukā:

Projekta pārskata periodā Latvijas Hidroekoloģijas institūts saņēmis informāciju par diviem H2020 projektiem, kas novērtēti virs kvalitātes sliekšņa un saņems Eiropas fondu finansējumu projektu īstenošanai (atbilst iekļaušanai projekta rezultātu rādītājos):

  • Infrastructure for Marine and Inland Water Research;
  • BlueMissionBANOS – supporting the Mission Ocean Lighthouse in the Baltic and North Sea basins.

Projekta pārskata periodā Daugavpils Universitātei sasniegts vēl viens projekta rezultatīvais rādītājs, H2020 projekts, kas novērtēti virs kvalitātes sliekšņa, bet finansējuma trūkuma dēļ tam netiek piešķirts finansējums:

  • European Culture & Art Promotion.

Pateicamies Latvijas Hidroekoloģijas institūta un Daugavpils Universitātes darbiniekiem par ieguldīto darbu projekta pieteikumu sagatavošanā un vēlam veiksmi turpmākajās zinātniskajās aktivitātēs, kas veicinātu jaunu sadarbības projektu īstenošanu.

Aicinām DU un LHEI personālu iesniegt pieteikumus brīvā formā uz e-pastu janis.kudins@du.lv, lai saņemtu finansiālu atbalstu no ERAF projekta līdzekļiem dalībai starptautiskās zinātniskās konferencēs. Dalība konferencē tiks atbalstīta, ja plānotās darbības veicinās zinātniskās pētniecības kvalitātes paaugstināšanu un partneru meklēšanu vai piesaisti starptautiskas sadarbības projektu izstrādei.

Papildu informācija:
Jānis Kudiņš
Tālr. 654 25564
E-pasts:  janis.kudins@du.lv