DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
30.06.2019
dalies:
drukā:

17.05.2019. (https://pvs.iub.gov.lv/show/578691) tika izsludināta iepirkuma procedūra atklātais konkurss “Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Vaļņu ielā 29,Daugavpilī”, iepirkuma identifikācijas numurs DU 2019/22 ERAF. Līdz noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam 2019.gada 19.jūnijam plkst. 11:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā tika saņemti 4 (četri) piedāvājumi. Pamatojoties uz Iepirkumu komisijas 2019.gada 30.augusta lēmumu (protokols Nr.8) iepirkuma procedūra atklātais konkurss“Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Vaļņu ielā 29,Daugavpilī”, iepirkuma identifikācijas numurs DU 2019/22 ERAF, tika izbeigts, jo iesniegti iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi (https://pvs.iub.gov.lv/show/589679).

Projekta mērķis ir veicināt Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcas ēkas Vaļņu ielā 29 Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanu un viedu energovadību.

Projektā izvirzītā mērķa sasniegšanai tiks veikti kompleksi dienesta viesnīcas energoefektivitāti paaugstinoši darbi. Ēkā tiks nomainītas karstā ūdens apgādes un apkures sistēmas, kā arī siltummezgls, kuri to ekspluatācijas laikā ir būtiski nolietojušies. Jaunā siltummezgla vadība un kontrole ar telemetriju, nodrošinās viedu, kompleksu un regulējamu ēkas apkures sistēmas energovadību. Būtisku energoresursu ietaupījumu dos visu gaismekļu nomaiņa ēkā uz ekonomiskajiem LED gaismekļiem. Veco koka logu un ārdurvju, kā arī stikla bloku nomaiņa uz plastikāta logiem un durvīm būtiski uzlabos ēkas siltumefektivitāti. Taču vislielākais ieguvums energoefektivitātes paaugstināšanā tiks panākts siltinot ēkas jumta konstrukcijas, fasādes sienas, logu ailsānus, pagrabstāva pārsegumus, ēkas cokola virszemes daļu un pamatu pazemes daļu. Ēkas jumta un pamatu hidroizolācijas izveide un atjaunošana būtiski paildzinās ēkas ekspluatācijas termiņu un stiprinās siltināšanas komplekso pasākumu rezultātu.

Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 685 000,00 euro, tajā skaitā ERAF finansējums 582 250,00 euro un valsts budžeta finansējums 102 750,00 euro.