DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
31.03.2020
dalies:
drukā:
Tiek izstrādāta iepirkumu dokumentācija atklāta konkursa izsludināšanai.
 
Projekta mērķis ir veicināt Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcas ēkas Vaļņu ielā 29 Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanu un viedu energovadību.
Projektā izvirzītā mērķa sasniegšanai tiks veikti kompleksi dienesta viesnīcas energoefektivitāti paaugstinoši darbi. Ēkā tiks nomainītas karstā ūdens apgādes un apkures sistēmas, kā arī siltummezgls, kuri to ekspluatācijas laikā ir būtiski nolietojušies. Jaunā siltummezgla vadība un kontrole ar telemetriju, nodrošinās viedu, kompleksu un regulējamu ēkas apkures sistēmas energovadību. Būtisku energoresursu ietaupījumu dos visu gaismekļu nomaiņa ēkā uz ekonomiskajiem LED gaismekļiem. Veco koka logu un ārdurvju, kā arī stikla bloku nomaiņa uz plastikāta logiem un durvīm būtiski uzlabos ēkas siltumefektivitāti. Taču vislielākais ieguvums energoefektivitātes paaugstināšanā tiks panākts siltinot ēkas jumta konstrukcijas, fasādes sienas, logu ailsānus, pagrabstāva pārsegumus, ēkas cokola virszemes daļu un pamatu pazemes daļu. Ēkas jumta un pamatu hidroizolācijas izveide un atjaunošana būtiski paildzinās ēkas ekspluatācijas termiņu un stiprinās siltināšanas komplekso pasākumu rezultātu.

Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 685 000,00 euro, tajā skaitā ERAF finansējums 582 250,00 euro un valsts budžeta finansējums 102 750,00 euro.