DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
02.10.2017 - 31.10.2017
dalies:
drukā:

Eduards Veidenbaums ir dzimis 1867. gada 3. oktobrī Priekuļu pagasta Glāzniekos saimnieka ģimenē. Viņš nodzīvojis tikai 24 gadus, bet viņa izcilās darbaspējas apliecina lielais literārais mantojums, ko viņš atstājis. Par viņa izglītotību liecina izcilā astoņu (daži autori min pat divpadsmit) svešvalodu un vijoļspēles prasme, publikācijas par dažādām tēmām.

Tomēr vislabāk Eduards Veidenbaums pazīstams kā dzejnieks, viņa dzejā mutuļo jaunības degsme.

Dzejnieka dzīves laikā viņa dzejoļi nav publicēti, tie tikuši izplatīti rokrakstā. Pirmais E. Treimaņa sastādītais krājums “Dzejas” (1896) bija nepilnīgs – to “sakropļoja” cenzūra. Bez “Kopotiem rakstiem” (1961) iznākuši E. Veidenbauma “Raksti” (1926), “Izlase” (1952) un dzejoļu izlase “Brīvības cēlais gars” (1978). Vairāki dzejoļu krājumi iznākuši laikā no 1995. līdz 2005. gadam.

Literārās darbības sākumā Eduards Veidenbaums impulsīvi priecājās par lakstīgalu dziesmām, pavasari un ziediem, taču jau 20 gadu vecumā dzejnieks lirikā centās risināt nozīmīgus idejiskus jautājumus, aicināja vērsties pret netaisnību. Dzejas iezīme ir abstrakto jēdzienu lielais īpatsvars, kas nosaka viņa dzejas augsto vispārinājuma pakāpi. E. Veidenbauma dzeja ir nepārtraukts dialogs ar lasītāju.

Pilnīgi jaunu skanējumu Eduarda Veidenbauma dzejoļi ieguva Jura Kulakova dziesmās gadsimtu pēc dzejnieka nāves – latviešu tautas trešajā atmodā un brīvvalsts atjaunošanas posmā 20. gadsimta 80. gadu beigās. Eduarda Veidenbauma reālisms stilistiski un psiholoģiski ļoti atšķiras no visa tā dzejoļu klāsta, ko citi latviešu dzejnieki radīja viņa dzīves laikā, kā arī no tā, kas radīts pēc viņa nāves.

Eduards Veidenbaums daudz tulkojis no latīņu, franču, vācu, krievu un citām valodām. Viņam bijis tuvs romiešu dzejnieks Horācijs, kura darbu atdzejojumi publicēti žurnālā “Austrums”.

Izstādes mērķis: Iepazīstināt bibliotēkas lietotājus un visus interesentus ar ievērojamu latviešu dzejnieku, atdzejotāju Eduardu Veidenbaumu.

Izstādes nodaļas:

 • Biogrāfiskās piezīmes
 • Literārie darbi
 • Publikācijas periodiskajos izdevumos
 • Elektroniskie resursi:

  Eduarda Veidenbauma dzeja

  Papildu informācija:
  Nataļja Zeile
  Humanitāro un mākslu zinātņu lasītava
  e – pasts: natalja.zeile@du.lv