DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
27.12.2023
dalies:
drukā:

Piedaloties COST akcijas projektā “Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity” (No. CA20107), HSZI direktore, profesore un vadošā pētniece Anita Stašulāne apgūst jaunas kvalitatīvās pētniecības metodes. Projekta mērķis ir nodrošināt zināšanu un pieredzes apmaiņu jaunas pētniecības pieejas izveidošanai migrācijas un reliģiskās dažādības pētniecībā, ko turpmāk varēs izmantot mūsdienu sociālo problēmu risināšanā. Sasaistot empīrisko un normatīvo pieeju, pētījuma centrā ir jautājums, kāda ir reliģisko naratīvu loma migrācijas procesos dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ārpus tām.

Projekta otrajā darba grupā “Narratives of Migration through the Lenses of Religions/ Non-religious Beliefs” starptautiskā pētnieku komanda izmanto naratīvās kafejnīcas metodi (narrative café), lai veiktu migrācijas naratīvu izpēti Eiropas sociālajā telpā. Projekta laikā gūtā pieredze un jaunās zināšanas palīdzēs atklāt potenciālos konfliktus un izstrādāt mehānismus sociālās stabilitātes saglabāšanai.

Plašāku ieskatu naratīvās kafejnīcas metodes pielietojumā var gūt, izmantojot linku:

Papildu informācija:
Anita Stašulāne
Dr. theol., Daugavpils Universitātes profesore,
Humanitāro un sociālo zinātņu institūta vadošā pētniece
anita.stasulane@du.lv