DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
31.01.2024
dalies:
drukā:

2024. gada 25. un 26. janvārī Daugavpils Universitātes rīkotājā konferencē “Janvāra lasījumi” piedalījās trīs HSZI pārstāvji.

Dr. hist., asociētais profesors Henrihs Soms uzstājās konferences plenārsēdē ar ziņojumu “Vēstures informātikas loma Latgales izpētē: datubāzes „Latgales dati” 30 gadu pieredze”. Savukārt konferences darba grupā “Vēsture: avoti un cilvēki” H. Soms noprezentēja pētījumu “Ielu pārdēvēšana Daugavpilī pirms 100 gadiem (1924)”.

Konferences zinātniskās komitejas locekle un zinātnisko rakstu krājuma “Vēsture: avoti un cilvēki” atbildīgā redaktore Dr. hist., profesore Irēna Saleniece konferences dalībnieku uzmanībai piedāvāja ziņojumu “Latgales un Sēlijas dokumentārais mantojums Vatikāna Apustuliskajā arhīvā”, kurā dalījās ar šajā arhīvā gūto pētniecības pieredzi.

Ph.D., pētniece, docente Maija Grizāne noprezentēja Lienes Neilandes fonda (Stiftelsen till minne av Lena Neuland) atbalstīto pētījumu “Latgales sovjetizācija un Daugavpils pedagoģiskā institūta karojošo ateistu kluba darbības pirmā desmitgade (1959–1969)”.

Kopā ar HSZI zinātnieku komandu DU rīkotajos “Janvāra lasījumos” uzstājās doktorantūras studiju programmas “Vēsture un arheoloģija” studējošie – aktīvie Valsts pētījumu programmas projekta “Latvijas 20.–21. gadsimta vēsture: sociālā morfoģenēze, mantojums un izaicinājumi” (VPP-IZM-Vēsture-2023/1-0003) dalībnieki. Sergejs Kuzmins noprezentēja referātu “Daugavpils rūpnīcas „Elektroinstruments” strādnieku pieņemšana un atalgojums arhīva dokumentos (1949–1959)” (zinātniskais vadītājs – asoc. prof. H. Soms); Haralds Bruņinieks iepazīstināja klātesošos ar pētījumu “Lietisko avotu liecības par nacionālajiem partizāniem Jēkabpils apriņķa Elkšņu mežā (28.07.1948.)” (zinātniskā vadītāja – prof. I. Saleniece).

Zinātnisko rakstu krājumu “Vēsture: avoti un cilvēki” materiāli ir pieejami, atverot linku – https://du.lv/zinatne/instituti/humanitaro-un-socialo-zinatnu-instituts/strukturvienibas/mutvardu-vestures-centrs/

Papildu informācija:
Maija Grizāne
HSZI Mutvārdu vēstures centra pētniece, docente
e-pasts: maija.grizane@du.lv