DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
20.06.2024 - 21.06.2024
dalies:
drukā:

2024. gada 20. un 21. jūnijā, Daugavpils Universitatē (DU) notiks vasaras izlaidumi!

Vairāk kā 370 bakalaura un maģistra studiju programmu absolventi saņems diplomus un pievienosies profesionāļu pulkam Latvijā un ārzemēs.

Izlaiduma ceremonija notiks DU aktu zālē (Parādes iela 1).

Dabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte – 20. jūnijā plkst. plkst. 11.00.

1.līm. PSP “Informācijas tehnoloģijas”
PBSP “Informācijas tehnoloģijas”
PBSP “Fizioterapija” 
ABSP “Bioloģija” 
ABSP “Ķīmija” (atjaunojamo resursu ķīmija - ARK) 
ABSP “Vides zinātne”
AMSP “Bioloģija” (bioloģiskā daudzveidība - BIODAUD)
AMSP “Bioloģija” (dabas rekreācija - DABREKR)
AMSP “Ķīmija” (vides ķīmija - VIDKIM)
KMSP “Fizika” (tehnoloģiju fizika – TEHFIZI) 
PMSP “Vides plānošana” (dabas aizsardzības speciālists - DABAIZ) 
PMSP “Vides plānošana” (vides pārvaldības speciālists - VIDPAR) 
PMSP “Darba aizsardzība”
PBSP “Māszinības”

Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte – 20. jūnijā plkst. 14.00.

PBSP “Mākslas menedžments” 
PBSP “Mūzika” (klavierspēle KLAVSPE)
PBSP “Mūzika” (pūšaminstrumenta spēle PUSASPE)
PBSP “Dizains” (grafikas dizains - GRADIZ) 
PBSP “Biznesa un finanšu procesi” (finansists- FINANS)
PBSP “Biznesa un finanšu procesi” (ekonomists- UZNVAD)
ABSP “Valodu un kultūras studijas” (anglistikas studijas) 
ABSP “Valodu un kultūras studijas” (rusistikas studijas) 
ABSP “Austrumeiropas kultūras sakari un integrācijas procesi”
ABSP “Vēsture” (vēsture - VESVES) 
ABSP “Tiesību zinātne” 
AMSP “Filoloģija un lietišķā lingvistika” (angļu filoloģija - FILANG) 
AMSP “Filoloģija un lietišķā lingvistika” (krievu filoloģija - FILKRI) 
AMSP “Filoloģija un lietišķā lingvistika” (salīdzināmā filoloģija - FILSAL) 
AMSP “Vēsture” (vēsture - MAGVES)
PMSP “Viedā ekonomika un inovācijas” (finanšu analītika - AKFINANA)
PMSP “Starpkultūru attiecības”
PMSP “Sabiedrības un organizāciju vadība” (iegūst organizācijas vadītāja kvalifikāciju - ORGVADAK) 
PMSP “Tiesību zinātne” [bez prof. kvalifikācijas] (krimināltiesības – KRITBK) 

Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte – 21. jūnijā plkst. 11.00.

1.līm. PSP “Pirmsskolas skolotājs”
1.līm. PSP “Civilā drošība un aizsardzība” (speciālists organizāciju drošībā - CIVORG) 
1.līm. PSP “Civilā drošība un aizsardzība” (speciālists penitenciārajā darbā - CIVPEN) 
1.līm. PSP “Civilā drošība un aizsardzība” (speciālists policijas darbā - CIVPOL) 
PBSP “Sākumizglītības skolotājs” 
PBSP “Skolotājs” (mūzika) 
PBSP “Skolotājs” (veselība un fiziskā aktivitāte) 
2.līm. PSP “Skolotājs”
AMSP “Izglītība” [80 KP] 
PMSP “Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists” 
ABSP “Psiholoģija”
PMSP “Psiholoģija” (izglītības un skolu psiholoģija – IZGPSIH)
PMSP “Psiholoģija” (konsultatīvā psiholoģija – KONPSIH)
PMSP “Psiholoģija” (izglītības un skolu psiholoģija – IZGPSIH)
PMSP “Psiholoģija” (konsultatīvā psiholoģija – KONPSIH)

Svinīgajā pasākumā absolventus uzrunās un diplomus pasniegs Daugavpils Universitātes rektors, profesors Arvīds Barševskis.

Uz tikšanos kopīgā svētku brīdī!

Sirsnīgi sveicam absolventus un novēlam daudz jaunu iespēju un panākumu!