DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
19.09.2023
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes atklātā sēdē 2023. gada 12. septembrī
VALDIS JUKŠS
aizstāvēja promocijas darbu „Latvijas robežsargu profesionālās attīstības ilgtspējīga vadība”.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja:
Prof., Ph.D. Dzintra Iliško (Daugavpils Universitāte)
Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, atturas – 0. Ar Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes lēmumu V.Jukšam piešķirts zinātnes doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D.) sociālajās zinātnēs.
Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā Parādes ielā 1 Daugavpilī.


Promocijas darba kopsavilkums

Papildu informācija:
Zinātņu daļa
Tālr.: 654 25452
e-pasts: zinda@du.lv