DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
01.03.2022
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldību aicina STEM jomas pedagogus piedalīties neformālās tālākizglītības programmā, kas ir vērsta uz kompetencēs balstītu pieeju STEM jomas speciālistiem.

Skolotāju neformālās tālākizglītības apmācību mērķis ir pilnveidot pedagogu zināšanas, prasmes un kompetences STEM izglītības jomā un mācīšanas metodikā, veicinot inovatīvu zināšanu apguvi un piedāvājot jaunus mācīšanās rīkus, tādējādi nodrošinot uz pētījumiem balstītas zināšanas un stiprinot pedagogu spēju iedvesmot un motivēt, kā arī atbalstīt jauniešus vairāk pievērsties dabaszinātņu, tehnoloģiju un uzņēmējdarbības studijām un karjeras izvēlei STEM jomā, savu nākotnes mērķu īstenošanai un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.

Dalība apmācībās ir bezmaksas. Apmācības plānotas ZOOM platformā sestdienās (26/03, 2/04, 9/04, 23/04, 7/05 un 14/05). Praktiskās nodarbības – klātienē, Daugavpilī 29/04 un 30/04.  

Pēc nepieciešamības tiks nodrošinātas naktsmītnes. Apmācību dalībnieki saņems apliecinājumu par apgūtajām tēmām 60 akadēmisko stundu apmērā.

Programmas uzdevumi: pilnveidot STEM jomas pedagogu profesionālo kompetenci vispārizglītojošo skolu  un interešu izglītības pedagogiem, sekmēt STEM jomas vispārizglītojošo un interešu izglītības pedagogu izpratnes padziļināšanu par mūsdienu  pedagoģiskā procesa norisi un organizēšanas īpatnībām.

Programmas norise: programmas īstenošanā ir iesaistīti docētāji ar bagātu un kvalitatīvu profesionālo pieredzi attiecīgajās jomās, pieredzi darbā ar skolotājiem ne tikai Latvijā,  bet arī citās Eiropas valstīs, kas norāda uz prasmi strādāt daudzveidīgās mācību vidēs, izmantojot inovatīvas mācību metodes.

Programmas saturs: programmas saturs ir strukturēts elastīgi un tas tiks pielāgots mērķauditorijas interesēm. Kursu programma ļauj STEM jomas speciālistiem iegūt vispusīgu priekšstatu par  programmas kopējo saturu un reizē arī iedziļināties, analizējot aktuālus  un specifiskus pedagoģiskā satura jautājumus kompetenču pieejas kontekstā.

Apmācības notiek Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovāci u jcentra izveidošana Daugavpilī”, proj.nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4, ietvaros.

REĢISTRĒTIES APMĀCĪBĀM ŠEIT.

Pieteikšanās apmācībām notiek līdz 18.03.2022., vietu skaits ir ierobežots!

Kontaktinformācija:

Daugavpils Universitāte

Projekta eksperts zinātnes un pētniecības jautājumos

Liene Leikuma-Rimicāne

liene.rimicane@du.lv

Vairāk informācijas par projektu:

Jolanta Ūzuliņa, projekta koordinatore

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļa

Jolanta.uzulina@daugavpils.lv