DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
16.05.2024 - 17.05.2024
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu fakultātes Valodu un literatūras katedra,

Vroclavas Universitātes Slāvu filoloģijas institūts (Polija) un

Trnavas Svēto Kirila un Metodija universitātes Mākslas un filozofijas fakultātes Rusistikas katedra (Slovākija)

rīko

starptautisko zinātnisko konferenci „XXVII Slāvu lasījumi”, kas notiks 2024. gada 16.–17. maijā. Referenti tiek aicināti pievērsties slāvistikas aktuālajām problēmām, slāvu valodas, literatūras un kultūras funkcionēšanai mūsdienu pasaulē.

Konferences darbs  tiks organizēts šādās darba grupās:

  • Slāvu valodas: vēsture un mūsdienas
  • Slāvu tautu kultūras tradīcijas un folklora 
  • Slāvu – baltu valodas, literatūras un kultūras sakari
  • Slāvu tautu literatūra pasaules literatūras kontekstā
  • Inovatīvās metodes krievu valodas pasniegšanā ārvalstu studējošajiem  

ХХVII Slāvu lasījumi notiek hibrīdformā: gan klātienē, gan tiešsaistē video konferenču platformā ZOOM.

Konferences darba valodas – latviešu, poļu, slovāku, krievu, angļu 

Dalības maksa –- EUR 40.00 (dalībniekiem tiešsaistes formātā), EUR 60.00 (dalībniekiem klātienē) veicama ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz DU kontu līdz 10.05.2024.

Rekvizīti pārskatījumam:

Daugavpils Universitāte

PVN reģ. Nr. LV90000065985

Adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5401

Banka: Swedbank AS

Kods: HABALV22XXX

Konta Nr.: LV64HABA0551055786378

Maksājuma mērķis: dalības maksa_„XXVII Slāvu lasījumi”

_Vārds Uzvārds

Pieteikuma termiņš – 2024. gada 15. aprīlis. Reģistrācija konferences vietnē http://www.learnrussianineu.com/ru/konferencija-slavjanskie-chtenija vai iesūtot pieteikumu (sk. pielikumu) elektroniski uz e-pastu: slavu.konference@du.lv;  inna.dvorecka@du.lv

Konferences materiāli tiks publicēti zinātnisko rakstu krājumā „Slāvu lasījumi”. Par iesniegto rakstu atbilstību publikācijai lemj konferences Zinātniskā komiteja.

 
Konference tiek rīkota ar DU un projekta „Learn Russian in the European Union” atbalstu, kas piedāvā ārvalstu studentiem apmācību programmas krievu valodas un reģionālo jautājumu apguvē.

www.learnrussianineu.com