DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
17.05.2024
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un veselības aprūpes fakultātes Sporta katedra sadarbībā ar Klaipēdas Universitāti (Lietuva) un Rivnes Valsts humanitāro universitāti (Ukraina) organizē ikgadējo starptautisko zinātnisko konferenci ”Sports: izglītība, zinātne, tehnoloģijas”, kura norisināsies tiešsaistē 2024. gada 17. maijā plkst. 10:00-15:00, izmantojot videokonferenču platformu ZOOM.

Konferencē tiek aicināti piedalīties maģistranti, docētāji, sporta un veselības speciālisti un visi interesenti, kas realizē aktīvu zinātniski pētniecisko darbību veselības un sporta izglītības jomā un vēlas popularizēt savu pieredzi un labo praksi arī citu valstu kolēģiem.

Konferences mērķis: Veicināt pētniecības un inovāciju izcilību un starptautisko sadarbību veselības un sporta zinātnes nozarē un to pārnesi speciālistu teorētiskajā un praktiskajā sagatavošanā, tādējādi palielinot Daugavpils Universitātes pētniecības pievilcību Latvijā un Eiropas valstīs.

Konferences darba valodas: latviešu, angļu.

Dalību konferencei lūdzam pieteikt līdz 2024. gada 15. maijam, nosūtot pieteikuma anketu ar ziņojuma anotāciju elektroniski uz e-pasta adresi: alona.korniseva@du.lv.

Konferencē var piedalīties arī kā klausītājiem nosūtot pieteikuma anketu ar kontaktinformāciju.

Reģistrācija konferencei tiks apstiprināta tikai ar pievienotu pieteikumu.

Ziņojuma prezentācija uz 8-10 min. jāsagatavo MS PowerPoint Presentation formātā.

Konferences koordinatore:
Dr. psych., Mg.ed. Aļona Korniševa

e-pasts: alona.korniseva@du.lv

tālr. +371 26219848