DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
25.02.2021
dalies:
drukā:

No 25. februāra līdz 25. martam virtuālā vidē ir apskatāma profesionālās maģistra studiju programmas (PMSP) Māksla 2020./2021. studiju gada absolventu – profesionālā maģistra grāda mākslā ieguvēju – maģistra darbu video izstāde ATRADUMI.

Virtuālajā ekspozīcijā vērojami četru šī studiju gada absolventu maģistra darbi programmas specializācijās: DizainsGlezniecība un Kultūras menedžments.

Gan subjektīvā telpā un sociālā pasaulē aktuālus tematus un to vēstījumu interpretācijas adresātam, gan mākslinieka emocionālo attieksmi un oriģinālus atradumus, reflektējot par cita un šī laikmeta iezīmēm, gan demonstrējot inovatīvu un konceptuālu skatījumu uz pazīstamu lietu formu un funkciju virtuālās video izstādes skatītājiem piedāvā Karina JurčenkoAnna Stalidzāne (specializācija Dizains, maģistra darba vadītājs – Mg.art., viesprof. Jānis Murovskis) un Harijs Zemītis (specializācija Glezniecība, maģistra darba vadītāja – Mg. art., viesasist. Žanna Vērdiņa). Savukārt Inese Kaļiņina savā maģistra darbā Multimediāls kultūras projekts NECOVID (specializācija Kultūras menedžmentsmaģistra darba vadītāja – Dr.art., Mg.paed., doc., pētn. Zeltīte Barševska) kā pētāmo problēmu akcentē mūsu laika dzīves veidu un apstākļus, radot svaigas un kreatīvas idejas apjomīga un laikmetīga kultūras projekta norisei ne tikai reālā un lokālā, bet arī virtuālā un globālā kultūras vidē.

Vizuāli, tehniski un konceptuāli atšķirīgie maģistra darbi apliecina katra autora radošo personību, profesionalitāti  un ieraksta jaunu lappusi ne tikai PMSP Māksla, bet arī Daugavpils Universitātes vēstures grāmatā.

Izsakot cieņu un pateicību visam maģistra studiju programmas brīnišķīgajam docētāju kolektīvam, absolventiem novēlu panākumus un jaunus atradumus profesionālās karjeras attīstības ceļā!

Informācija:
Zeltīte Barševska,
  PMSP Māksla direktore
zeltite.barsevska@du.lv