DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
26.01.2023 - 27.01.2023
dalies:
drukā:

2023. gada 26.–27. janvārī Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē (DU HF) notiks ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference XXXIII Zinātniskie lasījumi. Konferences fokuss ir DU pārstāvētās humanitāro zinātņu jomas – salīdzināmā literatūrzinātne, sastatāmā valodniecība, tulkojumzinātne, reģionālistika, mutvārdu vēstures pētījumi, kultūras studijas u.c.

XXXIII Zinātniskie lasījumi tiks organizēti septiņās tematiskajās darba grupās:

  • Angļu valoda: sinhronija un diahronija;
  • Baltu valodas: sinhronija un diahronija;
  • Mūsdienu pētījumi translatoloģijā;
  • Slāvu valodas vēstures un kultūras kontekstā;
  • Cilvēks un pasaule literatūrā un kultūrā;
  • Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas;
  • Vēsture: avoti un cilvēki.

Tiešsaistes pieteikums dalībai konferencēun referāta anotācija jāiesūta līdz 2022. gada 27. decembrim vietnē lasijumi.du.lv.

DU HF XXXIII Zinātniskie lasījumi notiks hibrīdformā (gan klātienē DU telpās, gan tiešsaistē ZOOM platformā).

Konferences materiāli pēc Zinātniskās redkolēģijas un recenzentu sniegtās izvērtēšanas tiks publicēti DU izdotos starptautiski citējamā datubāzē EBSCO iekļautos zinātnisko rakstu krājumos: Kultūras studijas; Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas; Valoda dažādu kultūru kontekstā; Vēsture: avoti un cilvēki.

HF Zinātniskie lasījumi tiek rīkoti kopš 1991. gada janvāra, tāpēc konferences organizētāji un dalībnieki tos dēvē arī par Janvāra lasījumiem. Konferences idejas inspirētāji ir DU HF emeritētais profesors, Dr. habil. philol., LZA korespondētājloceklis Fjodors Fjodorovs (1939–2020) un profesors Joels Veinbergs (1922–2011).

Papildu informācija:

Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte

Vienības ielā 13 – 314

tālr.: +371 654 24238

e-pasts: hf@du.lv