DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Piecas augstākās izglītības iestādes Latvijā izstrādā un pielāgo jaunus tiešsaistes kursus

28.07.2023
dalies:
drukā:

Lai ieviestu digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes uzlabošanai, piecas augstākās izglītības iestādes Latvijā šobrīd izstrādā un pielāgo vairāk nekā 40 tiešsaistes mācību kursus, kas līdz 2023. gada decembrim tiks integrēti studiju procesā projektā “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju” (EduAim).

Liepājas Universitāte, Vidzemes Augstskola, Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un Rīgas Tehniskās Universitātes Latvijas Jūras akadēmija sadarbojas ar starptautiski atpazīstamiem digitālo prasmju apguves procesa atbalsta pakalpojumu nodrošinātājiem, tajā skaitā, atvērto tiešsaistes kursu (MOOC) platformām, “Coursera” un “edX” (ASV), kā arī ar digitālo prasmju pārbaudes rīka metodoloģijas izstrādātāju “Fit4Internet” (Austrija).

Projekta komandas pārstāvji attālināti un klātienē ir tikušies ar “Coursera” pārstāvjiem, lai pārrunātu papildu iespējas, kuras varētu tikt izmantotas projekta īstenošanas procesā. Bet, lai ar EduAim mērķi un plānotajām aktivitātēm iepazīstinātu plašāku auditoriju, projekta pārstāvji maijā un jūnijā piedalījās vairākās aktivitātēs:

2023. gada 18. maijā Vidzemes Augstskolas Starptautiskās nedēļas laikā notika paneļdiskusija “Digitalisation – right way?”, kurā par EduAim projektu pastāstīja Edmunds Jansons, ViA maģistra studiju programmas “Virtuālā realitātes un viedās tehnoloģijas” direktors. Paneļdiskusijas ieraksts: https://youtube.com/live/C3zWjsZCcU8?feature=share

2023. gada 24. maijā Vidzemes Augstskolā notika informatīvs seminārs un projekta partneru tikšanās. Piecu augstākās izglītības iestāžu pārstāvji apsprieda EduAim kursu izstrādes progresu un metodoloģiju, iepazinās ar ViA digitālo, praktisko studiju metožu tehnoloģijām un to pielietojumu, t.sk. Virtuālās un papildinātās realitātes laboratoriju, un pārrunāja citas EduAim aktualitātes. Daugavpils Universitāti partneru tīklojuma pasākumā pārstāvēja projekta koordinatore prof. Maija Burima, projekta eksperte doc. Sandra Zariņa un projekta eksperts Kārlis Apalups.

2023. gada 26. maijā Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) organizēja augsta līmeņa ekspertu konferenci “Izglītības digitalizācija: jauni risinājumi transformācijai darbībā”. EduAim projekta komandu pārstāvēja projekta mācību satura eksperts asoc. Prof. Dr. Atis Kapenieks, uzstājoties ar prezentāciju “Digitālā laikmeta izglītība – kādu to redzam?”. Diskusijā klātienē piedalījās arī citi projekta dalībnieki – Artis Teilāns (RTA), Maija Burima (DU), Iveta Daugule (LiepU), kā arī projekta vadītāja Anita Jansone (LiepU). Konferences norises ieraksts (no 55:36): https://www.youtube.com/watch?v=NuNczKM_wUA

No 2023. gada 1. jūnija līdz 2023. gada  3. jūnijam Liepājas Universitātē (LiepU) notika EduAim kursu satura izstrādāju tikšanās, apspriežot to atbilstību “DigiComp 2.2” vadlīnijām, tehniskos ieviešanas jautājumus, kopā ar projekta tehnisko grupu un administratīvos jautājumus, kas saistīti ar projekta īstenošanu. Norisinājās arī darbs grupās un izveidoto kursu kopīga izskatīšana. Daugavpils Universitāti projekta partneru tīklojuma pasākumā pārstāvēja un savus izstrādātos materiālus prezentēja projekta eksperte doc. Svetlana Ignatjeva un projekta ekspets lekt. Andris Vagalis.

No 2023. gada 15. jūnija līdz 2023. gada 16. jūnijam Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notika 14. starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Vide. Tehnoloģija. Resursi”. Konferences dalībnieki un recenzenti kopā pārstāvēja 17 valstis. Arī šajā konferencē bija iespēja interesentus iepazīstināt ar EduAim aktivitātēm. EduAim projekta komandu pārstāvēja projekta mācību satura eksperts asoc. prof. Dr. Atis Kapenieks.

No 2023. gada 27. jūnija līdz 2023. gada 29. jūnijam  notika V Pasaules latviešu zinātnieku kongress “Zinātne Latvijai”. Kongresa programma aptvēra trīs centrālās tēmas: digitālā transformācija, zaļā pārveide un zinātnes ietekme. Projekta EduAim ieviesēji piedalījās latviešu un Latvijā radīto digitalizācijas produktu demonstrācijā.

Projekta ieviešanas gaitā projekta partneri izstrādā oriģinālkursus un pielāgo “Coursera” un “edX” platformu digitālo mācību saturu piecās galvenajās digitālo prasmju kompetenču jomās, kas atbilst Eiropas Komisijas “DigComp 2.2” vadlīnijām. Tās nosaka informācijas un datu pratību, komunikācijas un sadarbības prasmes, digitālā satura radīšanu, digitālo drošību un problēmu risināšanas prasmes.

Plašāka informācija par projektu EduAim mājas lapā: https://www.eduaim.eu/

Plašāka informācija par projekta ieviešanu Daugavpils Universitātē

Prof. Maija Burima, maija.burima@du.lv

projekta koordinatore

Projekts “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju” (EduAim), projekta Nr. 8.2.3.0/22/A/003, tiek īstenots no 2022.gada oktobra līdz 2023.gada decembrim, un tā  kopējās izmaksas ir 1 321 314,82 EUR, no kurām 28,4% ir valsts budžeta un 71,6% Eiropas Sociālā fonda līdzekļu finansējums. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.