DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
24.11.2023
dalies:
drukā:

2023. gada 24.novembrī plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes Izglītības zinātņu promocijas padomes atklātā sēdē tiešsaistē ZOOM platformā

MIRDZA PAIPARE

aizstāvēs promocijas darbu (tematiski vienotu zinātnisko publikāciju kopu) „Mūzikas terapeita profesionālās kompetences attīstība Latvijā” zinātnes doktora grāda  zinātnes doktors (Ph.D.) sociālajās zinātnēs iegūšanai.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.paed.  Edgars Znutiņš

Oficiālie recenzenti:

Profesore, Dr. paed. Jeļena Davidova (Daugavpils Universitāte);

Profesors, Dr. paed. Jānis Dzerviniks (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija);

Profesore,  Dr.sc. admin., Daina Vasiļevska (Biznesa augstskola “Turība”).

M.Paipares promocijas darbs (tematiski vienotu zinātnisko publikāciju kopa) „Mūzikas terapeita profesionālās kompetences attīstība Latvijā”

M.Paipares promocijas darba kopsavilkums latviešu un angļu valodā

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2023. gada 17. novembrim, rakstot uz e-pastu: sandra.zarina@du.lv.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā Parādes ielā 1 Daugavpilī un www.du.lv.

Papildu informācija:
DU Zinātņu daļa
t.: 654 25452
e-pasts: zinda@du.lv