DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
24.11.2023
dalies:
drukā:

2023. gada 24. novembrī plkst.13.00 Daugavpils Universitātes Tiesību zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē attālināti, tiešsaistes platformā Zoom un 130. auditorijā, Parādes ielā 1a, Daugavpilī

EVALDAS RAISTENSKIS

aizstāvēs promocijas darbu “Tabakas izstrādājumu kontrabandas ierobežošana un novēršana atsevišķās Eiropas valstīs: salīdzinošā analīze” (“Restriction and prevention of smuggling tobacco products in selected European countries: a comparative analysis”) zinātnes doktora grāda  zinātnes doktors (Ph. D.) sociālajās zinātnēs iegūšanai.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs:

Dr.iur., asoc. profesors Anatolijs Kriviņš

Oficiālie recenzenti:

Dr.iur., profesorsJānis Teivāns-Treinovskis, Daugavpils Universitāte, Latvija;

Dr.iur., docente Aldona Kipāne, Rīgas Stradiņa Universitāte, Latvija;

Dr.iur., profesors Alvydas Šakočius, ģen.Jonas Žemaitis Militārā akadēmija, Lietuva.

E.Raistenskis promocijas darbs “Tabakas izstrādājumu kontrabandas ierobežošana un novēršana atsevišķās Eiropas valstīs: salīdzinošā analīze” (“Restriction and prevention of smuggling tobacco products in selected European countries: a comparative analysis”)

E.Raistenskis promocijas darba kopsavilkums latviešu valodā

E.Raistenskis promocijas darba kopsavilkums angļu valodā

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2023. gada 17. novembrim, rakstot uz e-pastu: anatolijs.krivins@du.lv.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā Parādes ielā 1 Daugavpilī un www.du.lv.

Papildu informācija:
DU Zinātņu daļa
t.: 654 25452
e-pasts: zinda@du.lv