DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
16.02.2024
dalies:
drukā:

2024. gada 16. februārī plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes (DU) Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē 130. auditorijā, Parādes ielā 1a, Daugavpilī un tiešsaistē ZOOM platformā

ANITA RUKMANE-BĀRBALE

izstāvēs promocijas darbu (tematiski vienotu zinātnisko publikāciju kopu) „Ģints Pachyrhynchus Germar, 1824 (Coleoptera: Curculionidae: Pachyrhynchni) fauna, sistemātika un bioģeogrāfija Orientālajā reģionā” zinātnes doktora grāda (Ph. D.) dabaszinātnēs iegūšanai.

Darba zinātniskais vadītājs: Dr. biol., prof. Arvīds Barševskis

Oficiālie recenzenti:

Dr.hab.inž. Paweł Sienkiewicz(Poznaņas Dzīvības zinātņu universitāte, Polija);

Dr.biol. Mārtiņš Kalniņš (AS “Latvijas valsts meži”);

Dr.biol. Artūrs Škute (Daugavpils Universitāte).

A.Rukmanes-Bārbales  promocijas darbs “Ģints Pachyrhynchus Germar, 1824 (Coleoptera: Curculionidae: Pachyrhynchni) fauna, sistemātika un bioģeogrāfija Orientālajā reģionā

A.Rukmanes-Bārbales promocijas darba kopsavilkums latviešu un angļu valodā

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2024. gada 14. februārim, rakstot uz e-pastu: jana.paidere@du.lv.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā Parādes ielā 1 Daugavpilī un www.du.lv.

Papildu informācija:
DU Zinātņu daļa
t.: 654 25452
e-pasts: zinda@du.lv