DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Notika „Humanitārās akadēmijas jauniešiem” 2023./2024. st. g. atklāšana

18.12.2023
dalies:
drukā:

2023. gada 16. decembrī plkst. 10.00 video konferenču platformā ZOOM notika „Humanitārās akadēmijas jauniešiem” (HAJ) 2023./2024. st. g. atklāšana.

DU Humanitāro un sociālo zinātņu fakultātes Valodu un literatūras katedras profesore, „Humanitārās akadēmijas jauniešiem” vadītāja, Dr. philol. Maija Burima pastāstīja par akadēmijas darbību un iezīmēja humanitāro zinātņu nozīmi mūsdienās.

Pirmo nodarbību – „Lūzums latviešu literatūrā: “Jaunās dusmīgās” un Gundega Repše”, vadīja Dr. philol.  Sandra Meškova, DU Humanitāro un sociālo zinātņu fakultātes Valodu un literatūras katedras asociētā profesore, projekta “Naratīvs, forma un balss: literatūras iesakņotība kultūrā un sabiedrībā”, Nr. VPP-LETONIKA-2022/3-0003, pētniece. S. Meškova prezentēja pētījumu par Gundegas Repšes agrīno prozu pārmaiņu kontekstā, kas latviešu literatūrā sākās līdz ar vēlīnā padomju posma atklātības un pārbūves politiku, ko realizēja žurnāls “Avots” un jauno rakstnieču paaudze, īpašu uzmanību pievēršot tematikas novitātēm un galvenajiem motīviem Gundegas Repšes romānā “Ugunszīme”.

Otro nodarbību – „Ceļazīmes valodas apguvē diasporā un ārzemēs: teksti, simboli, zīmes”, vadīja Dr. hist. Kristīne Ante, projekta “Naratīvs, forma un balss: literatūras iesakņotība kultūrā un sabiedrībā”, Nr. VPP-LETONIKA-2022/3-0003, pētniece. K. Ante savā lekcijā iepazīstināja ar to, kā latviešu valodu apgūst ārpus Latvijas (diasporā un ārzemju universitātēs). Viņa norādīja uz grūtībām, ar kādām saskaras valodas apguvēji visā pasaulē, kādus materiālus viņi izmanto, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Lektore uzsvēra, ka Latvijas sabiedrībai būtu ar lielāku pašcieņu un pašlepnumu jāizturas pret savu valodu, kā arī ikdienā tā jālieto. Savā lekcijā pētniece runāja arī par dažādiem valodas apguvēju tipiem, vēršot jauniešu uzmanību uz to, kāpēc ir svarīgi zināt savu tipu. Tomēr, neskatoties uz to, kā konkrētais cilvēks uztver jaunu informāciju (lasot, klausoties vai skatoties vizuālu attēlus), izšķiroša ir viņa motivācija. Līdztekus tai svarīgi ir izveidot savus mācīšanās rituālus, jo tie daudzkārtīgi atvieglos valodas apguvi. Noslēgumā HAJ  dalībnieki piedalījās radošā eksperimentā, diskutējot par to, kas ir tās lietas, vietas un cilvēki, kuri būtu jāzina visiem, kas vēlas tuvāk iepazīt Latviju un Latgali, kā arī par to, kāda loma valodas apguvē ir pareizai izrunai.

Nodarbības notika Valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta “Naratīvs, forma un balss: literatūras iesakņotība kultūrā un sabiedrībā”, Nr. VPP-LETONIKA-2022/3-0003,  ietvaros.

Nākamās HAJ nodarbības notiks 2024. gada 13. janvārī! Uz drīzu tikšanos!

Jauniešu interešu izglītības skola „Humanitārā akadēmija jauniešiem” Daugavpils Universitātē darbojas jau četrpadsmito gadu. Tā izveidota 2010. gadā, un jauniešu izglītošana tika aizsākta no 2011. gada februāra. HAJ ir interešu izglītības instruments, kas nodrošina aizraujošu lekciju un praktisko nodarbību ciklu Latvijas vidusskolu 10.–12. klašu skolēniem, arodskolu audzēkņiem un citiem jauniešiem, kuri padziļināti interesējas par humanitārajām zinātnēm.

Par katru HAJ apmācību gadu un vairāk nekā 50 procentiem apmeklētu nodarbību jaunieši saņem sertifikātu. Tas sniedz priekšrocību – 10 papildu punktus, stājoties DU studiju virziena “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” studiju programmās.

HAJ nodarbībām vēl var pieteikties, rakstot uz elektroniskā pasta adresi humanitara.akademija@inbox.lv Pieteikumā jānorāda: vārds, uzvārds, skola, klase un kontaktinformācija.

Humanitārajā akadēmijā jauniešiem lekcijas lasa un praktiskās nodarbības vada kompetenti un erudīti Latvijas kultūras un mākslas darbinieki, ārzemju vieslektori un Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes docētāji.

Papildu informācija:
t.: 22142679
e-pasts: humanitara.akademija@inbox.lv
“Humanitārās akadēmijas jauniešiem” lapa Facebook