DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Īstenota ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārta

28.08.2023
dalies:
drukā:

No 2023. gada 11. jūnija līdz 7. augustam Daugavpils Universitātē (DU) norisinās mācības pieaugušajiem Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtas ietvaros.

DU īstenoto studiju kursu “Digitālā satura veidošana un informācijas apstrāde” 80 stundu apjomā apgūst 13 izglītojamie kursa docētāju Mg. sc. comp. Andreja Radionova un Bc. sc. comp. Matīsa Ruskuļa vadībā. Mācību grupas dalībniekiem tiek sniegtas nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par digitālo tehnoloģiju tendencēm un biroja programmnodrošinājumu pielietojumu. Iegūtās prasmes un kompetences ļaus nodarbinātajām personām efektīvi izmantot populārākos ofisa un mākoņglabātuves programmatūras līdzekļus, uzglabāt, organizēt, atgūt, veidot un rediģēt digitālo saturu vienkāršos formātos, noformēt lietišķus dokumentus, veikt datu aprēķinus, kā arī to analīzi un rezultātu vizualizāciju. Veiksmīgi nokārtota pārbaudījuma rezultātā dalībniekiem tiks izsniegta apliecība par studiju kursa apguvi.

Par projektu:

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro. Projektu no 2017. līdz 2023. gada beigām īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Mācības pieaugušajiem projekta 9. kārtā notiek Eiropas Savienības prasmju gada (#EuropeanYearOfSkills) ietvaros.

Papildu informācija:

Projekta vadītāja

Ilze Kačāne, Dr. philol.

e-pasts: ilze.kacane@du.lv