DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

DU Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomē aizstāvēts promocijas darbs

21.02.2024
dalies:
drukā:

2024.gada 16. februarī notika DU Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu (tematiski vienoto zinātnisko publikāciju kopu) “Robežsargu profesionālās sagatavošanas kvalitātes vadība” aizstāvēja zinātniskā grāda pretendents Ivars Zālītis. Promocijas darba zinātniskā vadītāja – Daugavpils Universitātes profesore, Dr. paed. Jeļena Davidova.


Promocijas darba tēma ir aktuālā gan Latvijā, gan Eiropas Savienības valstīs. Pētījumā piedāvātais redzējums par robežsargu izglītības iestādes kvalitātes vadības sistēmas izveides pamatprincipu noteikšanu un tam izstrādāto metodoloģisko instrumentāriju sniedz iespēju to izmantot gan risinot jautājumus par kvalitātes vadības sistēmas izveidi un ievešanu ar robežsargu izglītību saistītajās izglītības iestādēs, gan arī ilgtermiņā pilnveidojot Latvijas robežsardzes dienesta izglītības sistēmu.


Promocijas pētījuma kapacitāti pastiprina zinātniska grāda pretendenta Ivara Zālīša praktiskā pieredze ilggadējā darbā ar personāla profesionālās sagatavošanas vadības jomu un kvalitātes vadības procesu attīstību saistītos vadošajos amatos Latvijas Republikas Valsts robežsardzē un Valsts robežsardzes koledžā.


Promocijas padomes locekļi un recenzenti augsti novērtēja promocijas darbu un vienbalsīgi nobalsoja piešķirt Ivaram Zālītim zinātnes doktora grādu, zinātnes doktors (Ph.D.) sociālajās zinātnēs, izglītības vadības apakšnozarē.

Papildu informācija:
Alīna Daņileviča
DU Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes sekretāre
alina.danilevica@du.lv