DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Daugavpils Universitātē tiek īstenota ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 8. kārta

25.11.2022
dalies:
drukā:

No 2022. gada 21. oktobra līdz 3. decembrim Daugavpils Universitātē (DU) norisinās mācības pieaugušajiem Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 8. kārtas ietvaros.
DU īsteno studiju kursu “Digitālā identitāte un informācijas drošība” (https://luis.lu.lv/du/kursa_apraksts_pub/DDAT1131/1) (80 st.), kas primāri vērsta uz nodarbināto ar zemu digitālo kompetenču līmeni iesaisti un sniedz pamatzināšanas par digitālo vidi un tīkla etiķeti, kā arī prasmes digitālā satura veidošanai, rediģēšanai, koplietošanai un aizsardzībai. Iegūtās kompetences ļaus efektīvi atpazīt digitālos pakalpojumus, veicinās drošāku digitālo tehnoloģiju pielietojumu darbā un ikdienā. Studiju kursu pasniedz profesionāli DU mācībspēki, kas mācību grupas dalībniekiem sniedz nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Veiksmīgi nokārtota pārbaudījuma rezultātā dalībniekiem tiks izsniegta apliecība par studiju kursa apguvi.

Par projektu

Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.