DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Daugavpils Universitātē izsludināta studējošo pētniecības projektu konkursa 2024. gadam 2. kārta

15.02.2024
dalies:
drukā:

2024. gada 15. februārī izsludināta “Daugavpils Universitātes studējošo pētniecības projektu” konkursa 2024. gadam 2. kārta, kas veicinās “Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā” definēto zinātnisko mērķu sasniegšanu.

Pētniecības projektu konkursa vispārīgie mērķi:

 • nodrošināt DU zinātniskās darbības attīstību un zinātnisko izcilību;
  • veicināt DU studējošo pētniecisko izaugsmi;
  • sekmēt zinātnisko rezultātu praktisko pielietojamību, sadarbību ar privāto sektoru un papildu ārējā finansējuma piesaisti;
  • veidot inovatīvas starpdisciplināras pētnieciskās grupas aktuālu pētniecisko tēmu ieviešanai;
  • iesaistīt DU bakalaura un maģistra programmās studējošos zinātniskajā darbībā;
  • veicināt Web of Science un/vai SCOPUS datu bāzēs indeksētu publikāciju skaita pieaugumu DU.

Tiesības pieteikt konkursam projektus ir sekmīgiem DU bakalaura un maģistra programmās studējošajiem, kuri attiecīgā līmeņa studiju programmu apgūst pirmo reizi. Ja studējošais pārtrauc studijas, sākot ar nākamo mēnesi tiek pārtraukta stipendijas izmaksa.

Projekta realizācijas laikā ir paredzēts publicēt vismaz vienu publikāciju izdevumos, kas indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS datu bāzēs.

Projektu īstenošanai DU bakalaura un maģistra studiju programmās studējošais saņems stipendiju EUR 200,00 mēnesī.

Projektu konkursa 2. kārtas fonds ir 15000,00 EUR. Vienam pētnieciskajam projektam maksimāli pieļaujamais finansējuma apmērs ir 1800,00 EUR.

Projektu pieteikumus jāiesniedz līdz 2024. gada 29. februārim plkst. 12.00 Daugavpils Universitātes Zinātņu daļā. Projekta realizācija jāuzsāk ne agrāk kā 2024. gada 15. martā. Projektu jānoslēdz ne vēlāk kā 2024. gada 29. novembrī. Projekta atskaites jāiesniedz līdz 2024. gada 13. decembrim.

Konkursa “Daugavpils Universitātes studējošo pētniecības projekti” nolikums

1. pielikums „Daugavpils Universitātes studējošo pētniecības projekta pieteikums”

2. pielikums konkursa “Daugavpils Universitātes studējošo pētniecības projekti” pieteikumu vērtēšanas veidlapa

3. pielikums „Pārskats par DU studējošo pētniecības projektu”

Papildu informācija:

DU Zinātņu daļa
Vienības iela 13, 219. kab.
Tālr. 654 25452
E-pasts: zinda@du.lv