DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Attālināti darbu uzsāk 18. Starptautiskā zinātniskā konference “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2023”

20.10.2023
dalies:
drukā:

2023. gada 20. un 21. oktobrī Daugavpils Universitātē jau astoņpadsmito reizi notiek Starptautiskā zinātniskā konference “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2023”, kuru organizē DU Humanitāro un sociālo zinātņu institūts.

Konference plaši un ilgstoši sadarbojas ar pašmāju un ārvalstu universitātēm un augstskolām – Programmas komitejā ir pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Portugāles, Polijas, Bulgārijas, Horvātijas, Ukrainas un Gruzijas. Konferences mērķi ir sekmēt sociālo zinātņu ieguldījumu reģionālajā attīstībā, popularizēt starpdisciplināru pieeju reģionālajai attīstībai nozīmīgo jautājumu risināšanā, veicināt pētniecisko rezultātu pārnesi praksē un starpvalstu sadarbību, kā arī veicināt studējošo, jauno zinātnieku un uzņēmējdarbības sektora pārstāvju iesaisti pētnieciskajā darbā.

Darbs konferencē norisināsies divās plenārsēdēs un trijās darba grupās piecos sociālo zinātņu virzienos: Ekonomika – Reģionālā ekonomika, Finanses un kredīts, Tiesību zinātne, kā arī Socioloģija, Sociālā psiholoģija un Vadībzinātne. Konferences darba kārtībā ir iekļauti pētījumu rezultāti par ekonomisko procesu modelēšanu, ekonomisko drošību, finanšu pratību, mākslīgo intelektu, digitālajām valūtām,  ilgtspējīgu attīstību, bioreģioniem, nodarbināto dzīves kvalitāti un ekonomisko efektivitāti, attālināta darba formām, bērnu un jauniešu labbūtību, civiltiesību un krimināltiesību aktuālajiem jautājumiem Eiropas Savienības un nacionālajā praksē, pilsētvides ilgtspēju un radošumu, iedzīvotāju skaita ilgtermiņa dinamiku reģionos, kā arī aktuālajām Covid-19 pandēmijas radītajām sociāli ekonomiskajām sekām un izaicinājumiem ģeopolitiskajā jomā.

Kopumā konferencē būs pārstāvēti vairāk nekā septiņdesmit (74) zinātnieku pētījumu rezultāti no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Ukrainas un Gruzijas. Konferences dalībnieki pārstāv ap 22 universitātēm, augstskolām, zinātniskajām institūcijām, iestādēm.

Pēc konferences autoru iesniegtie raksti tiks recenzēti un publicēti ikgadējos „Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta un Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājumos”, kas ir iekļauti  Electronic Journals Library of University of Regensburg (Vācija) sarakstos.

Konferences atklāšana notiks 20. oktobrī Zoom platformā plkst. 9.30. Atklāšanā Konferences dalībniekus uzrunās Daugavpils Universitātes 18. Starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2023” Programmas komitejas priekšsēdētājs, Humanitāro un sociālo zinātņu institūta profesors Vladimirs Meņšikovs, Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta direktore, profesore Anita Stašulāne un Daugavpils Universitātes rektors, akadēmiķis, profesors Arvīds Barševskis.

KONCERENCES PROGRAMMA

Papildu informācija:
Dr.oec. Viktorija Šipilova
E-pasts: viktorija.sipilova@du.lv