DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Aicinām apgūt “Pamatlīmeņa zināšanu programmu par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem”

05.02.2024
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības centrs aicina iestāžu un organizāciju darbiniekus, kuri risina ar ugunsdrošību saistītos jautājumus vai vēlas iegūt izglītību, lai uzsāktu šo darbu, pieteikties “Pamatlīmeņa zināšanu programmai par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem” (160 st.).

Programmas mērķis:

  • sniegt pamatlīmeņa zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas personām, kuras izstrādā ugunsdrošības instrukciju, veic ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās mācības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi,
  • veidot izglītojamo profesionālās kompetences, lai organizētu nepieciešamos ugunsdrošības pasākumus ēkās, būvēs, to daļās,
  • iepazīstināt ar civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas jautājumiem.

Izglītības programmas veids: profesionālā pilnveide, īstenojama pēc vismaz vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves (būs jāiesniedz attiecīgā dokumenta kopija, t.i.: apliecība, atestāts vai diploms).

Mācību programma 19.04.2023. ir licencēta profesionālās pilnveides izglītības programma, pamatojoties uz izglītības iestādes iesniegumu, kas reģistrēts IKVD/DVS 22.03.2023. ar Nr.3-19e/1433. IP ir saskaņota VUGD (2021.g.). Licences Nr./IDP_6900

Programmu saturs:

  • Ugunsdrošība,
  • Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas un ugunsdzēsības līdzekļi,
  • Ugunsgrēku dzēšana,
  • Prakse objektā.

Pēc katra mācību priekšmeta apguves izglītojamie kārto ieskaiti, bet programmas beigās – noslēguma pārbaudījumu.

Mācību rezultāts: Pēc veiksmīgas programmas apguves tiek izsniegta apliecība par profesionālo izglītību ugunsdrošībā  ar tiesībām izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi.

Pieteikšanās tiešsaistē līdz 2024. gada 24. februārim: https://forms.gle/HgMPzCmfj3fN6oJJ8

Izglītības programmas īstenošanas periods: 01.03.2024.- 07.05.2024.

Mācību maksa: 150.00 EUR.

Papildu informācija par programmu, rakstot uz e-pastu ilze.kacane@du.lv vai igors.trofimovs@du.lv.

Ilze Kačāne

DU Mūžizglītības centrs

Vienības iela 13–314