DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
17.08.2022 - 19.08.2022
dalies:
drukā:

Vasaras skola notiks 2022. gada 17.-19.augustā interaktīvā (on-line) formātā

Skolu organizē sešu valstu augstskolu starptautiskais tīkls: Latvija (Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Ventspils Augstskola, Augstskola Turība), Lietuva (Vytauta Dižā universitāte, Klaipēdas Universitāte), Serbija (Novisadas Universitāte), Čehija (Hradec Kraloves Universitāte), Somija (Austrumsomijas Universitāte), Polija (Varšavas Dzīvības zinātņu universitāte).

Šogad vadošo atbildību par šīs vasaras skolas organizēšanu uzņēmās Vītauta Dižā universitātes Izglītības akadēmija un Izglītības pētniecības institūts. Jūs gaida trīs intensīvas lekciju un semināru dienas ar fokusu uz pētniecības metodoloģiju.

Visu augstskolu pārstāvji šogad izveidojuši interesantu programmu, kurā savā pieredzē un atziņās dalīsies pētnieki no Apvienotās Karalistes, Lietuvas, Latvijas, Čehijas, Polijas, Serbijas un Taivānas.

Programma ir veidota, lai pievērstu uzmanību starpdisciplinaritātei, tāpēc uz šo starptautisko pasākumu ir aicināti dažādu disciplīnu doktoranti, tostarp dabas, medicīnas un veselības zinātņu, tehnoloģiju, humanitāro, sociālo un mākslas zinātņu doktoranti.

Dalība ir bez maksas.

Reģistrācija atvērta līdz 10.08.2022.

Saite reģistrācijai ir šeit.

The 5th International Doctoral Summer School

“Being Strong in Research Methodology in a Sustainable World”

will be held on 17-19 August, 2022 in an interactive (on-line) format.

The school is organized by an international university network of six countries: Latvia (Daugavpils University, Liepajas University, Ventspils University, Turiba University), Lithuania (Vytautas Magnus University, Klaipeda University), Serbia (Novi Sad University), the Czech Republic (Hradec Kralove University), Finland (University of Eastern Finland), Poland (Warsaw University of Life Sciences).

This year, the Education Academy and Educational Research Institute of Vytautas Magnus University took over the leadership responsibility for the organization of this summer school. Three intense days of lectures and seminars, full of intellectual community with the focus on research methodology, await you.

Representatives of all universities have created an interesting program this year, in which researchers from the United Kingdom, Lithuania, Latvia, the Czech Republic, Poland, Serbia and Taiwan will share their experiences and insights.

The program is designed to focus on interdisciplinarity, thus doctoral students from a variety of disciplines, including natural, medical and health sciences, technology, humanities and social sciences, and the arts, are invited to attend this international event.

Participation is free.

Registration is opened until 10 th August, 2022.

Link for registration