DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
01.11.2022
dalies:
drukā:

2022. gada 22. novembrī plkst. 11.00 Daugavpils Universitātes (DU) Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē tiešsaistē ZOOM platformā 

Rolands Moisejevs

aizstāvēs promocijas darbu Latvijas ķērpju un tiem radniecīgu sēņu biotas izpēte ar epiksīlo ķērpju piemēru sausu priežu mežu jaunaudzēszinātniskā doktora grāda, zinātnes doktors (Ph.D.) bioloģijā iegūšanai.

Promocijas darba zinātniskais vadītāji:

Dr. biol., vad. pētn. Jurga Motiejūnaitė (Nature Research Centre, Lietuva)

PhD, vad. pētn. Piret Lõhmus (Tartu Universitāte, Igaunija)

Oficiālie recenzenti:

prof., Dr.biol., Guntis Brūmelis (Latvijas Universitāte);

Dr.biol., Volker Otte (Senckenberga Dabas vēstures muzejs, Vācija);

prof., Dr.biol., Arvīds Barševskis (Daugavpils Universitāte).

Rolanda Moisejeva promocijas darbs „ Latvijas ķērpju un tiem radniecīgu sēņu biotas izpēte ar epiksīlo ķērpju piemēru sausu priežu mežu jaunaudzēs”

Rolanda Moisejeva promocijas darba kopsavilkums

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī un www.du.lv

 

Papildu informācija:
DU Zinātņu daļa
t.: 654 25452
e-pasts: zinda@du.lv