DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Daugavpils Universitātē akadēmiskā personāla pilnveides pasākuma ietvaros noslēgušās specializētās mācības

18.05.2022
dalies:
drukā:

Īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.2.2.0/18/I/005 „Daugavpils Universitātes studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās”, noslēgušās specializētās mācības Daugavpils Universitātes akadēmiskajam personālam.

DU akadēmiskajam personālam tika piedāvātas sekojošās mācību programmas – akadēmiskā personāla līderība, profesionālās efektivitātes paaugstināšana samazinot stresa faktoru un izdegšanu, inovācijas – sadarbības kompetence ar industriju, IKT izmantošana akadēmiskajā darbā.

Projekta īstenošanas laikā ir notikušas mācības „Emocionālā inteliģence izglītībā”, „Līderības ABC”,  „Tendences izglītības tehnoloģiju izmantošanā 21.gs.”, „E-studiju materiālu un virtuālo studiju platformu izstrādes pamati”, „Pretstresa dienas”, „Saskarsmes un komunikācijas prasmes”, „Pieredzē balstītas mācības un vizītes uz uzņēmumiem”.

Projekta mērķis ir stiprināt Daugavpils Universitātes studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmiskā personāla kapacitāti, kas tiks īstenots līdz 2022.gada 30.septembrim.

Papildu informācija:
Olita Urbāne
Zinātņu daļas projekta koordinatore
E-pasts: olita.urbane@du.lv