DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

ESF līdzfinansētie projekti

dalies:
drukā:
Projekta nosaukumsProjekta realizācijas laiks
Savvaļas sugu ģenētiskā monitoringa sistēmas izveide24.01.2014. – 31.08.2015.
Jaunas zinātniskās grupas izveide akvakultūras tehnoloģiju modernizēšanai03.01.2014. – 31.08.2015.
Nanodaļiņu un bioloģisko objektu mijiedarbības pētījumu zinātniskās grupas izveide01.11.2013. – 31.08.2015.
Biofotonikas pētījumu grupa17.12.2009. – 31.03.2012.
Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai01.12.2009. – 30.11.2012.
Starpdisciplināras zinātniskās grupas izveidošana Latvijas lašveidīgo zivju ezeru ilgtspējības nodrošināšanai01.12.2009. – 30.11.2012.
Bioirizācijas starpnozaru pētījumu grupa01.12.2009. – 30.11.2012.
Informatīvā un tehniskā aprīkojuma modernizācija matemātikas un tās pielietojumu studijām Daugavpils Universitātē01.01.20